Lediga domäner

Här hittar du en översikt över lediga .SE- och .NU-domäner som antingen matchar något av sökorden i vår ordlista (eller har en bekräftad sökvolym), eller som nyligen har blivit frisläppta. I de fall data rörande sökvolym och förekomst i Wayback ej ännu har kontrollerats anges detta med ett frågetecken: ?.

OBS! Domäner som släpps fria idag kan stå som upptagna trots att det är oklart om de är frisläppta eller ej, detta då det inte finns något exakt klockslag specificerat för frisläppning av domäner. För .SE- och .NU-domäner sker frisläppningen tidigast kl. 04.00 UTC (svensk sommartid: kl. 06.00, svensk vintertid: kl. 05.00).

Filtrera mot kategorier

Filtrera mot kriterier

Filtrera mot begränsningar

Min tecken
Max tecken
Min ålder