Hur fungerar egentligen LSD?

Vad är det som gör LSD till en drog?

Det som händer när man får i sig LSD är att LSD genom sin kemiska likhet med signalsubstansen serotonin har förmågan att agera som partiell agonist[1], d.v.s. LSD binder till några av serotoninets receptorer, 5-HT-receptorerna. Man vet inte exakt hur detta skapar den effekt som LSD ger, men det finns teorier som säger att LSD genom sina agonistiska egenskaper instruerar de påverkade cellerna att öka sitt utsläpp av glutamat i hjärnbarken. Glutamat i sin tur är också en signalsubstans, liksom serotonin, men den finns vanligtvis i det centrala nervsystemet. Glutamatet agerar som neurotransmittor och binder till receptorer på den postsynaptiska cellen, vilket skapar en överdriven överföring av signaler till nervcellerna.

[1] Partiell agonist
En agonist är en substans binder till en receptor och stimulerar dess aktivitet, men en partiell agonist får bara (som namnet säger) bara ett partiellt fysiologiskt svar av receptorn.

Kort- och långsiktiga effekter av LSD-missbruk

LSD är en psykadelisk drog som framförallt påverkar missbrukaren på ett psykiskt vis, men även till viss mån på ett fysiskt sätt. De fysiska symptomen är många, t.ex: förstorade pupiller, illamående, ökad hjärtverksamhet, svaghet och yrsel. Till skillnad från de psykiska som inte är lika många till siffran, men än mer effektframkallande. Psykoser kan utlösas, förändrad uppfattningsförmåga (hallucinationer) samt tillstånd av depressioner. Den ändrade uppfattningsförmågan kan leda till att missbrukaren tror att den möter andliga väsen, ser världen i andra färger, minns saker från födseln, utanför-kroppen-upplevelser, o.s.v. Tillståndet av depression kan kanske härledas till den serotoninrubbning som LSD orsakar. Av den medicinska världen anses inte LSD skapa ett fysiskt beroende, snarare ett psykiskt, missbrukaren vill uppleva hallucinationerna igen. Dock bygger kroppen snabbt upp en slags korttids-tolerans mot drogen (upp till fem dagar), vilket gör att dosen måste höjas för att ge samma effekt. Vad gäller faror anses LSD relativt giftfri, men psykosen som LSD orsakar kan komma att bli kronisk. Belägg finns även för att LSD kan ha en negativ effekt på livmodern, vilket medför att missbruk av LSD under graviditet kan vara direkt farligt.


Skrivet av Stefan JohanssonKommentarer


#1   Oscan01   2017-01-25 20:41  
Kommentaren väntar på godkännande..

Skriv en kommentar