Hur fungerar egentligen blodtrycket?

När man talar om blodtryck menar man helt enkelt det tryck som finns inuti blodkärlen. För att kunna ha ett normalt blodtryck som inte är för högt eller för lågt, gäller det att ha en normal mängd blod med friska blodkärl och ett friskt hjärta. Skulle man däremot vara en av de som lider av alldeles för högt eller lågt blodtryck, kan en hel del symptom uppstå som försvårar personens vardag. Självklart beror detta på hur pass stor skillnad det är jämfört med ett normalt blodtryck.

Upptäcka problem med blodtrycket

Det kan vara svårt att upptäcka om man har högt eller lågt blodtryck, eftersom lätta till måttliga besvär inte lämnar några tydliga symptom. Däremot kan det orsaka stora hälsorisker att gå med det alldeles för länge, utan åtgärd och uppsikt av läkare. Att blodtrycket sjunker eller höjs är mer vanligt i medelåldern och uppåt, även om det självfallet även kan förekomma hos yngre personer.

Att ta blodtrycket

De flesta människor har någon gång tagit sitt blodtryck på apoteket eller hos läkaren. Genom att fästa ett band på överarmen och pumpa in luft kan läkaren se hur stort tryck som finns i dina blodkärl. Genom att jämföra övertrycket med undertrycket kan läkaren se hur ditt blodtryck fungerar och om det ligger alldeles för högt eller för lågt. Därefter vidtas åtgärder om situationen kräver så.

Det finns även mycket smidiga blodtrycksmätare som man kan använda hemma, som t.ex. den på bilden till höger som man fäster runt handleden och som därigenom kan bestämma ens blodtryck. Kolla gärna in vår köpguide om du är ute efter att köpa en blodtrycksmätare.

För att snabbt kunna se om ditt blodtryck förändras är det viktigt att utföra rutinkontroller hos din läkare, även om du inte känner dig sjuk. Genom att upptäcka små förändringar i tid slipper du besvär som kan växa sig stora och bli betydligt svårare att få bort i framtiden.

Blodtrycksmätare för handleden

Personer med lågt blodtryck

För de som lider av för lågt blodtryck är yrsel väldigt vanligt förekommande. Vanligtvis kommer yrseln när man har suttit eller legat ner och plötsligt ställer sig upp, men kan i svårare fall även vara konstant. För att förbättra sitt låga blodtryck kan vätska och salt vara till stor hjälp då det kan hjälpa till att återställa balansen.

Personer med högt blodtryck

Lider man av högt blodtryck i svårare form kan man få en mycket kraftig huvudvärk, känna trötthet och ett jobbigt illamående. Till skillnad från lågt blodtryck är det då salt och vätska som har för mycket ag, och det kan även vara så att blodkärlen har blivit hårda och kraftigare.

Att gå med ett alldeles för högt blodtryck väldigt länge kan ge en stor risk för hjärtsjukdomar eller eventuella slaganfall. Den vanligaste behandlingen mot högt blodtryck är mediciner, men för den som inte föredrar dessa kan en god hälsa, ändrade kostvanor och motion också göra väldigt stor skillnad. Man kan alltså själv sänka sitt blodtryck och därmed få en bättre livskvalité.

Skriv en kommentar