Hur fungerar egentligen ett hjärta?

Hjärtat sitter i brösthålans centrum med den övre spetsen vinklad åt vänster (i ovanliga fall åt höger). Dess funktion är att pumpa runt blodet i kroppen. Den så kallade lungpulsådern förgrenar sig i två artärer - en för vardera lunga - som upphämtar syre i lungorna och avger koldioxid. Lungvenerna för sedan syrerikt blod till hjärtat. Det som är beskrivet är det lilla blodomloppet. Det stora blodomloppet är det blod som i artärer (ådrar med syrerikt blod) förs till organ och vävnader i hela kroppen. Det syrefattiga blodet som varit ute i övriga kroppen förs tillbaka i vener till hjärtat och sedan påbörjar ett nytt omlopp.

Hjärtat är en tvärstrimmig muskel

Vetenskapen skiljer på tre typer av muskler; tvärstrimmig hjärtmuskulatur, tvärstrimmig skelettmuskulatur och glatt muskulatur. Som namnet antyder hör hjärtat till den första gruppen av muskler då den liknar skelettmuskulatur som drar sig samman och frigörs. Precis som den glatta muskulaturen hör det dock till det autonoma nervsystemet. Med andra ord kan vi inte med viljan påverka hjärtats slag, det görs automatiskt med hjälp av impulser (elektriska nervsignaler). Det är ganska logiskt när man tänker efter eftersom vi omöjligen kan tänka på att hålla hjärtat igång (eller skulle orka när vi är vakna) när vi sover, för att överleva är det därför nödvändigt.

Hjärtat kan växa i storlek

Precis som skelettmuskulaturen kan hjärtat växa i storlek, det gör den exempelvis av hård träning eller av att vi växer. Ett bebishjärta är naturligtvis inte lika stort som en vuxen mans hjärta då storleken av hjärtat står i korrelation till kroppsstorleken. Det finns också olika preparat som kan orsaka abnorma hjärtan, däribland anabola steroider. Onaturlig hjärttillväxt är farlig då ett för stort hjärta kan konsumera för mycket energi vilket gör att det slits snabbare.

Pulserande människohjärta

Datoranimation av ett pulserande människohjärta
DrJanaOfficial / CC BY-SA

En vuxen mans hjärta är ungefär lika stort som en knuten hand. Hjärtat delas in i två förmak och två kammare. Pulsen är det begrepp som redogör för hur många slag ett hjärta slår per minut. Normal vilopuls för en vuxen person är runt 60-70 slag per minut, elitidrottare kan ha så lite som 40 slag per minut. Slagfrekvensen är i direkt paritet med hur bra lungorna är på att syresätta blodet. Ju mer syrespäckat blodet är desto mindre behöver hjärtat slå för att kroppen ska bli tillgodosedd med tillräcklig mängd syre.

Maxpuls

Maxpulsen är den puls vi maximalt kan nå under ansträngning (exempelvis intervallträning). Det finns en allmän formel som något förenklad innebär att man kan få fram sin maxpuls genom att subtrahera 220 med ens ålder. Är man 20 år kan man alltså få 200 i maxpuls medan en 60 år gammal person har 160 i maxpuls. Att nå maxpulsen är dock inte helt enkelt ens med hård träning och egentligen bör man inte sträva efter att nå den heller eftersom det sliter på hjärtat med sådana extrema slagfrekvenser.

Träna för hjärtats skull

Vi människor är byggda för rörelse och hjärtat kan påstås vara kroppens viktigaste muskel. Du kan överleva utan att knämuskeln fungerar, men utan ett fungerande hjärta dör man. Det rekommenderas från exempelvis 1177 att man tränar kondition minst 3 gånger per vecka i 30 minuter. Vardagsmotion är dock lika viktig och så länge man inte är sängliggandes så bör man vara aktiv på något sätt fysiskt varje dag. Läs mer hos 1177.