Hur fungerar?/Människan /Psykologi /Det talande språket

Hur fungerar egentligen det talande språket?

Talandets historia

Det talande språkets ursprung är någonting som hittills inte har kunnat gått att fastställa med exakthet. Det vi kan anta är att människans förmåga att hantera språk har utvecklats någon gång under den senare delen av vår pågående evolution, som minst för ca. 150 000 - 400 000 år sedan, då homo sapiens skiljde sig från homo neanderthalensis. Men man har även funnit indikationer på att homo neanderthalensis hade viss talförmåga, vilket kan betyda att även homo rhodesiensis kunde tala. Homo rhodesiensis delades upp i homo neanderthalensis/-sapiens för ca. 200 000 - 600 000 år sedan.

Språk idag och dess evolution

I världen idag antar man att antalet språk i bruk varierar mellan 3 000 till 8 000, beroende på hur man räknar. Det som gör det svårt att räkna är att det inte går att bestämma hur man ska dra gränsen mellan vad som är ett språk och vad som är en dialekt. Vad gäller språkets utveckling kan det jämföras med evolutionen. Många språk behärskas enbart av ett fåtal människor. Och när då andra större och mer inflytelserika språk blir ett måste för att överleva vardagen, dör många av de mindre språken ut. Man brukar räkna med att varannan vecka dör ett ursprungsfolks språk ut.

Sett till antalet personer med ett visst språk som modersmål är dessa tre världens största språk:

(uppskattade siffror)

Rövarspråket och andra "hittepåspråk"

Men en rolig sak sedan när det kommer till språk är att det även finns flertal olika "hittepåspråk", eller konstgjort språk som de också kallas. Det som är gemensamt för sådana artificiella språk är att de (i modern tid) är skapade av en person eller en grupp, snarare än att ha utvecklats som en del av en egen kultur i form av ett naturligt språk. Några exempel på sådana konstgjorda språk är t.ex. klingonska, som är konstruerat av Marc Okrand för Star Trek-universat, eller språket Sindarin som talas av alverna i Sagan om Ringen som skapades av J.R.R. Tolkien. Ett annat exempel som ligger oss svenskar varmt om hjärtat är rövarspråket, som ingen mindre än Astrid Lindgren introducerade för oss alla i sina böcker om Kalle Blomkvist.


Skrivet av Stefan Johansson

Skriv en kommentar