Hur fungerar egentligen tandlossning?

Att drabbas av tandlossning är inte något som sker över en natt, det är något som sker över längre tid. Den medicinska termen för tandlossning är parodontit och det orsakas av bakterier. Alla har bakterier i munnen och det tillkommer hela tiden fler bakterier när vi till exempel äter och dricker. Dessa bakterier lägger sig som en hinna, biofilm, på tänderna. Denna biofilm kan på längre sikt leda till att tandköttet inflammeras. Man drabbas av gingivit.

Om inflammationen tillåts fortsätta

Om inflammationen i tandköttet får fortgå utan åtgärder så kommer en ficka bildas mellan tanden och tandköttet, en så kallas tandköttsficka. I denna ficka kan det sedan samlas ännu mer bakterier och det är dessa som är farliga och riskerar att leda till tandlossning. De bakterierna som samlas i tandköttsfickan kommer man nämligen inte åt själv med tandborste eller tandtråd.

Det är när fickan är så djup att bakterierna kommer ned till tandens rothinna och till käkbenet som tillståndet kallas för tandlossning. I det här skedet förstörs tandens fäste och tanden riskerar därmed att lossna helt. Man ska dock ha i åtanke att detta förlopp är på flera år, ofta mellan 10 - 20 år, även om en del drabbas av en aggressivare form som har ett snabbare förlopp.

Ganska vanligt tillstånd

Tandlossning är ett vanligt tillstånd som drabbar nästan hälften av alla vuxna i Sverige och benämns därför som en folksjukdom. En del drabbas lindrigt där kanske bara en tand är utsatt för tandlossning medan andra kan få nästan alla sina tänder angripna. Det finns också en del riskfaktorer så som rökning, stress och diabetes.

På grund av att tandlossning är så pass vanligt bland är det också ett orosmoment för väldigt många. Ofta kan det faktiskt skapa så pass mycket stress och nervositet att det kan leda till mardrömmar, där man drömmer att man tappar tänderna. Detta kan vara mycket obehagligt i sig, men om det har gått så långt att oron börjar påverka nattsömnen kan det vara läge att faktiskt fundera på vad man själv kan göra för att undvika tandlossning.

Hos tandläkaren

Så förebygger du tandlossning

Det finns sätt att förebygga tandlossning i flera skeden. Till att börja med gäller det att hålla en god munhygien och regelbundet borsta tänderna och använda tandtråd. Redan där får man bort mycket av bakterierna som samlas runt tänder, den så kallade biofilmen.

Att gå på regelbundna kontroller hos tandhygienist eller tandläkare är också att rekommendera. De kan hjälpa till med att ta bort bakterier som har börjat samlas i fickor i tandköttet och därmed ges det utrymme för eventuell gingivit att läka ut. Om man har riktigt djupa fickor kan det bli aktuellt med en operation för att bromsa förloppet för tandlossning.

Om man redan har drabbats finns det hjälp att få. Det är mycket som förändras när man förlorar en eller flera tänder, det är utseende, tuggfunktion och talförmåga som kan påverkas. Vid sådana fall finns det proteser och tandbryggor att använda sig utav.

Skriv en kommentar