Vetenskap
  Biologi
  Fysik
  Jorden
  Kemi
  Teknik
  Maskiner
  Apparater
  Energi
  Fordon
  Militär
  Uppvärmning
  Datorer
  IT-säkerhet
  Komponenter
  Mac och OS X
  Programmering
  Människan
  Kroppen
  Träning
  Psykologi
  Medicin
  Droger
  Samhälle
  Politik
  Övernaturligt
  Djur
  Ekonomi
  Mat
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Hur fungerar egentligen pantbrev?

Vet du vad pantbrev är så är du invigd i den vuxna världen. Pantbrev är ett begrepp som dyker upp i samband med ett besök på banken när du vill låna till en fastighet. Oavsett om det är en enkel liten koja eller ett stort slott kan pantbrev komma på tal.

Från början var ett pantbrev en fysisk handling som lämnades in till banken när fastigheten i sig inte kunde lämnas in som säkerhet. Idag är pantbrevet en säkerhet för banken eller den som lånar ut pengar. Det påvisar att om gäldenären inte kan betala sitt lån så ska banken alltid få tillbaka sina pengar. Att en inteckning hos fastighetsboken, i ägararkivet eller hos lantmäteriet har gjorts är också en form av säkerhet.

Om det vid köp av en fastighet redan finns pantbrev, överlåts dessa till den nya ägaren. Denne behöver i sin tur inte lösa pantbreven med hela beloppet utan endast det belopp som saknas, det vill säga mellanskillnaden mellan det nya lånet och de gamla pantbreven.

En fastighet har normalt mer än ett pantbrev. Olika ägare kan ha utformat dessa på olika belopp vilket gör att det kan finnas flera olika pantbrev. För att veta vilket pantbrev som tillhör vilken fastighet utfärdas så kallade gravitationsbevis. Dessa kopplar det enskilda pantbrevet till den unika fastigheten. Pantbrevet följer med andra ord med fastigheten och inte med den juridiska personen.

Normalt utfärdas pantbrev maximalt för upp till fastighetens taxeringsvärde. Ibland finns det skäl till att låna upp lite till. Det kan i så fall vara upp till marknadsvärdet på ett hus vilket inte alltid är samma som taxeringsvärdet utan ofta högre. Detta brukar kallas för att man belånar upp över skorstenen på huset. Vid dessa lån är också ofta räntan högre då banken anser sig ta en större risk. Marknadsvärdet på huset har betydligt större svängningar än taxeringsvärdet.

Fastigheten kan aldrig säljas utan att ett påskrivet pantbrev medföljer. Det är en värdehandling som ska förvaras säkert. Kostnaden som uppstår vid upprättandet av ett pantbrev kan variera. Lantmäteriet kan ta ut en administrativ avgift för hanteringen. Banken brukar inte vara sämre utan också de kan ta ut en viss fast avgift för sin hantering. Dessutom tillkommer en kostnad om två procent av totalbeloppet på pantbrevet. Detta belopp är reglerat av staten och går därmed också direkt till statskassan. Ett pantbrev är en värdehandling som kort och gott är en säkerhet för lånegivaren vid ett husköp.

Skriv en kommentar