Hur fungerar egentligen pantbrev?

Vet du vad pantbrev är så är du invigd i den vuxna världen. Pantbrev är ett begrepp som dyker upp i samband med ett besök på banken när du vill låna till en fastighet. Oavsett om det är en enkel liten koja eller ett stort slott som Burg Eltz i Tyskland kan pantbrev komma på tal.

Var från början en fysisk handling

Från början var ett pantbrev en fysisk handling som lämnades in till banken när fastigheten i sig inte kunde lämnas in som säkerhet. Idag är pantbrevet en säkerhet för banken eller den som lånar ut pengar. Det påvisar att om gäldenären inte kan betala sitt lån så ska banken alltid få tillbaka sina pengar. Att en inteckning hos fastighetsboken, i ägararkivet eller hos lantmäteriet har gjorts är också en form av säkerhet.

Om det vid köp av en fastighet redan finns pantbrev, överlåts dessa till den nya ägaren. Denne behöver i sin tur inte lösa pantbreven med hela beloppet utan endast det belopp som saknas, det vill säga mellanskillnaden mellan det nya lånet och de gamla pantbreven.

Normalt sett finns flera pantbrev

En fastighet har normalt mer än ett pantbrev. Olika ägare kan ha utformat dessa på olika belopp vilket gör att det kan finnas flera olika pantbrev. För att veta vilket pantbrev som tillhör vilken fastighet utfärdas så kallade gravitationsbevis. Dessa kopplar det enskilda pantbrevet till den unika fastigheten. Pantbrevet följer med andra ord med fastigheten och inte med den juridiska personen.

Taxeringsvärdet brukar vara taket

Normalt utfärdas pantbrev maximalt för upp till fastighetens taxeringsvärde. Ibland finns det skäl till att låna upp lite till. Det kan i så fall vara upp till marknadsvärdet på ett hus vilket inte alltid är samma som taxeringsvärdet utan ofta högre. Detta brukar kallas för att man belånar upp över skorstenen på huset. Vid dessa lån är också ofta räntan högre då banken anser sig ta en större risk. Marknadsvärdet på huset har betydligt större svängningar än taxeringsvärdet. Räntan kan också skilja en del beroende på vilken bank, hos Räntan.se kan du enkelt jämföra bolåneräntor för att lättare kunna välja vilken bank du skall vända dig till.

Pantbrev måste medfölja vid försäljning

Fastigheten kan aldrig säljas utan att ett påskrivet pantbrev medföljer. Det är en värdehandling som ska förvaras säkert. Kostnaden som uppstår vid upprättandet av ett pantbrev kan variera. Lantmäteriet kan ta ut en administrativ avgift för hanteringen av pantbrev. Banken brukar inte vara sämre utan också de kan ta ut en viss fast avgift för sin hantering. Dessutom tillkommer en kostnad om två procent av totalbeloppet på pantbrevet. Detta belopp är reglerat av staten och går därmed också direkt till statskassan. Ett pantbrev är en värdehandling som kort och gott är en säkerhet för lånegivaren vid ett husköp.

Skriv en kommentar