Hur fungerar?/Samhälle /Hemmet /Hemförsäkring

Hur fungerar en hemförsäkring?

Det främsta syftet med en hemförsäkring är att den ska skydda värdet på bostaden och ägodelarna, men i dag kan den även täcka flera andra saker. En hemförsäkring behövs oavsett om man bor i en bostadsrätt, villa eller hyresrätt.

Gäller för alla i hushållet

En hemförsäkring gäller vanligtvis för alla som är skrivna på samma adress och delar hushåll. En del försäkringsbolag kräver att namnet på alla som täcks av försäkringen ska finnas med på försäkringen och det kan finnas krav på hushållsgemenskap. Det innebär att kompisar som bor tillsammans kan ha svårt att dela på en hemförsäkring, men det finns flera försäkringsbolag som låter kompisar teckna försäkring tillsammans.

Alla försäkringsbolag har olika delar i sina försäkringsprodukter, men basskydd ingår alltid. Det som ingår i en hemförsäkring inkluderar:

Egendomsskydd vid skador och stöld

Egendom som blir brand- eller vattenskadade kan ersättas genom hemförsäkringen. Egendom innebär saker som möbler, kläder, musikinstrument, elektronik och andra föremål som finns i hemmet. Det brukar även kallas för lösöre. Vid stöld måste det ofta kunnas bevisas att du äger sakerna och att det finns spår efter inbrottet. Värdesaker som exempelvis antikviteter, smycken eller dyra mattor måste förvaras i särskilda säkerhetsskåp och måste ofta täckas av en tilläggsförsäkring.

Om du har med dig stöldbegärlig egendom utanför bostaden och rånas så kan du i vissa fall få ersättning. För att få ett fullgott skydd måste du dock ofta teckna en allriskförsäkring som ett tillägg till hemförsäkringen.

Villa som har försäkrats med hjälp av en hemförsäkring

Villa som har försäkrats med hjälp av en hemförsäkring

Reseförsäkring ingår

Hemförsäkringar inkluderar reseskydd som ersätter grundläggande saker som akut sjukdom eller olycksfall på resan. Reseskyddet gäller för det mesta på resor som varar upp till 45 dagar. Det brukar finnas möjligheter att utöka reseskyddet hos de flesta försäkringsbolag.

Rättsskydd för juridiska kostnader

Hamnar du i en rättslig tvist så kan rättsskyddet i hemförsäkringen ersätta kostnader som uppstår när du anlitar ett juridiskt ombud. Tvisten måste kunna prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen för att täckas av rättsskyddet. Tvister som handläggs av Kronofogden, Hyresnämnden och andra administrativa myndigheter ersätts inte.

Ansvarsskydd eller skadeståndsskydd

Om någon anser att du har orsakat en skada och kräver dig på ersättning så kan din hemförsäkring ersätta det. Försäkringsbolaget utreder om du är vållande till skadan och betalar sedan ut ersättning till den drabbade. Du kan till exempel ha orsakat en vattenskada som har skadat grannens bostad eller tagit sönder ett handfat i din hyreslägenhet.

Olika tillägg

Vanliga tillägg för hemförsäkringar inkluderar försäkringar för specifika värdesaker, hemelektronik och utökat reseskydd. Det går även att lägga till drulleförsäkring som innebär att du kan få ersättning om du tappar saker så de går sönder, spiller något på hemelektronik eller blir bestulen när du är utanför hemmet. Det är även vanligt att teckna ett olycksfallsskydd för fritiden, eftersom det aldrig ingår i hemförsäkringens grundskydd.