Hur fungerar?/Samhälle /Hemmet /Husbesiktningar

Hur fungerar egentligen husbesiktningar

Syftet med att utföra en husbesiktning är att få en bild av husets skick och genomförs ofta vid en försäljning för att både säljare och köpare ska veta hur husets skick ser ut. I det fallet kallas det för en överlåtelsebesiktning och går ut på att en opartisk besiktningsman besiktar fastighetens skick i samband med en försäljning. I en överlåtelsebesiktning besiktigas även den närliggande mark som för byggnaden har teknisk betydelse.

Fördelar med att göra en husbesiktning/överlåtelsebesiktning

Att genomföra en överlåtelsebesiktning är ingenting som är ett krav eller en regel någonstans. Du som köper en bostad har dock alltid undersökningsplikt. Denna undersökningsplikt innebär att du måste se över bostaden och undersöka eventuella brister innan du skriver på ett köpekontrakt. Genom att genomföra en besiktning kan du på så sätt uppfylla denna undersökningsplikt. Genom att anlita en godkänd besiktningsman för att genomföra din överlåtelsebesiktning kan du således upptäcka eventuella brister och fel i god tid. Detta kan underlätta för dig att hantera problemen i god tid innan problemen växer och eventuellt blir värre med åren. Det kan dessutom vara ett enkelt sätt för dig som köpare av en bostad att se till att husets skick lever upp till det som utlovats av säljaren. Därmed kan detta klargöras på en gång och risken för eventuella framtida tvister mellan er i framtiden minskar betydligt.

Genomföra överlåtelsebesiktning

Det vanligaste tillvägagångssättet är att du som köper en bostad genomför en besiktning innan köpet går igenom. På så sätt vet du vad du får för pengarna innan köpet går igenom. Om det beslutats kan en så kallad besiktningsklausul inkluderas i köpekontraktet. Denna klausul innebär att du som köpare får undersöka bostaden inom en förbestämd period efter genomfört köp. En stor fördel med detta är att om du som köpare upptäcker fel eller brister i bostaden fungerar besiktningsklausulen som ett öppet köp och du kan dra dig ur köpet. I detta fall behöver du inte ange någon anledning till att du vill begära återgång av köpet. Så länge det har med fastigheten du köpt att göra har du rätt att dra tillbaka köper utan att förklara varför.

Processen för en överlåtelsebesiktning

Vid genomförande av en överlåtelsebesiktning går en godkänd besiktningsman igenom eventuella ritningar, handlingar och bygglov som fastighetsägaren ansvarar för. Sedan pratar besiktningsmannen med säljaren för att få eventuell ytterligare information kring exempelvis renoveringar eller befintliga skador. Besiktningsmannen går sedan vidare och gör en okulär besiktning där hen går igenom alla tillgängliga utrymmen i fastigheter och antecknar observationer. Utifrån resultatet gör besiktningsmannen en riskanalys och sammanställer allt i ett protokoll som inkluderar eventuella rekommenderade åtgärder.

Illustration av ett hus ute för försäljning.

Skriv en kommentar