Hur fungerar egentligen mögel?

Att få mögel i sitt hus kan vara något av det värsta som kan hända i ens hem. Egentligen har det ingen betydelse om du bor i hyresrätt eller om du äger ditt eget hus. Vid hyresrätt står dock hyresvärden för alla eventuella kostnader, medan man i hus får betala arbetet att bli mögelfri själv. Detta kan vara en lång och svår process, speciellt om möglet har spridit sig.

Hur identifierar man mögel?

Hur vet man om man har mögel? Vanligt är att det känns på lukten, men det kan också vara så att man istället ser spår av möglet och på så sätt upptäcker problemet. Mögel är oftast vanligare i hus och källare än vad det är i en lägenhet högt upp i ett höghus, även om det också är förekommande.

Det är dock inte enbart huset som tar skada av eventuella mögelskador. Mögelsporer kan göra att människan utvecklar farliga allergier och kan vara outhärdliga för den som redan lider av t.ex. astma eller känsliga luftvägar. Vill det sig riktigt illa kan även den som tidigare varit frisk, drabbas av olika luftvägssjukdomar.

Möglig träbänk

När man har upptäckt mögel

Det första man ska göra när man har upptäckt mögel i sitt hem är att kontakta en expert på området. Visst kan man sanera bort mögel själv, men om man känner sig det minsta osäker är det bättre att ta hjälp för att undvika att arbetet ska behöva göras om och mer pengar kommer att läggas ut på mögelsaneringen. Tyvärr kan det vara så att många mögelproblem inte täcks av den vanliga hus- eller villaförsäkringen utan det beror helt på hur möglet från början har uppkommit.

För den som är orolig över att mögel möjligtvis kan finnas i hemmet, eller enbart vill göra en kontroll, kan det vara klokt att börja med att titta i de områden där mögel är mest förekommande. Dessa platser brukar vara där temperaturen skiljer sig från övriga delar av hemmet, till exempel i källaren, ytterväggar eller på vinden.

Förhindra mögel och mögelskador

Det kan vara lite knepigt att förhindra mögel, men en av flera rekommendationer är att man ser till att hålla husets alla delar torra, temperaturskillnaderna bör ej vara för stora och att se till att alla rör håller sig hela och ingen fukt kommer in. Det bästa sättet att göra detta på är att hålla koll på fuktnivåerna i väggar, golv och tak, någonting som kan göras genom att använda t.ex. en fuktmätare. Det finns mängder med olika fuktmätare, läs gärna vår köpguide till bästa fuktmätaren. Genom att hålla ditt hus mögelfritt förhindrar du inte bara stora kostnader och mycket röra om du skulle drabbas av mögel, du ser även till att hålla dig själv och de som bor i huset friska och hälsosamma.

Skriv en kommentar