Hur fungerar?/Samhälle /Kultur /Stjärntecken och horoskop

Stjärntecknen och deras horoskop

I det ögonblick vi föds ser himlen ut på ett visst sätt. Grekiskans horoskop talar om hur just detta ögonblick kan tolkas, och kartlägger vår personlighet. Med hjälp av denna karta kan också framtida händelser förutspås. Solens rörelsebana delas upp i tolv lika stora delar och det är med hjälp av födelsetidpunkten vårt stjärntecken bestäms.

De olika stjärntecknena

Här nedan har vi sammanställt en lista över alla tolv stjärntecken (zodiaken) med lite kortfattad information om de personlighetsdrag och liknande som brukar förknippas med de olika stjärntecknena. Ibland använder man sig av dessa personlighetsdrag när man ställer exempelvis dagens horoskop, men det absolut viktigaste när det kommer till horoskop är de astronomiska objektens placering på stjärnhimlen - specifikt då de objekt som förknippas med de specifika stjärntecknen. Om du vill läsa mer ingående om stjärntecknena så kan vi rekommendera de djupgående artiklar som finns här där man får lära sig allt om de olika stjärntecknena.

Stjärntecknet Väduren

Väduren är zodiakens första tecken, styrd av Mars. I ett eldtecken som Väduren är solen mycket framträdande. Väduren är varm och entusiastisk och ofta omtyckt av andra, men det eldiga kan också anta en mer aggressiv och impulsstyrd skepnad.

Stjärntecknet Oxen

Oxen är jordens tecken. Tålamod och pålitlighet kännetecknar Oxens stjärntecken. De jordnära och harmoniska personlighetsdragen gör att en oxe inte hetsar upp sig i onödan. Ofta är han eller hon också estetiskt lagd och väljer gärna ett kreativt yrke.

Stjärntecknet Tvillingarna

Därefter kommer Tvillingarna, språkets och intelligensens tecken. Dessa är sociala och goda kommunikatörer. Ansvar och tålamod hör inte till Tvillingarnas starka sidor. Typiskt för Tvillingarna är spontanitet och dessa kan med fördel involveras i startskedet av ett projekt tack vare sin driftighet, men är inte alltid till lika stor nytta längre fram då de tenderar att påbörja nytt snarare än att slutföra det påbörjade.

Stjärntecknet Kräftan

Desto mer ansvarstagande är Kräftan, som brukar betraktas som beskyddarens tecken och karaktäriseras av välvilja och lyhördhet för det inre. Med sina moderliga och beskyddande drag lämpar sig Kräftan väl för yrken och uppgifter som rör vård och omsorg.

Stjärntecknet Lejonet

Det av solen styrda Lejonet är en stark ledare med makt och dominans som drivkrafter. Likaså det goda självförtroendet. Strävan efter uppmärksamhet och att stå i centrum kan dock även ha en baksida. Svartsjuka och egoism till exempel. Lejonet hittar man inte sällan på ledarpositioner.

Stjärntecknet Jungfrun

Den jordstyrda Jungfrun är lite av en dramaqueen. Relationen till en Jungfru kan vara krånglig då hon tenderar att överreagera på saker och ting. Jungfruns kritiska och analytiska sida gör att man ofta finner dessa på positioner som kräver ordning och reda. Ekonomer, lärare och revisorer däribland. Som Tvillingarnas raka motsats lämnar Jungfrun ogärna något halvfärdigt.

Stjärntecknet Vågen

Rättvisa och harmoni ligger nästa lufttecken nära till hands. Vågen kännetecknas av kärleksfullhet och lojalitet. Även obeslutsamhet kommer med Vågens strävan efter balans. Vågen styrs av skönhetens Venus, vilket ger upphov till en stark dragkraft till festligheter. Vågen är social och har ofta ett rikt relationsliv.

Stjärntecknet Skorpionen

Intensiv och passionerad, det är Skorpionen. En stark glöd finns där oavsett om den tar sig uttryck i form av kärlek eller hat. Eftertänksamhet är inte lika karakteristisk för zodiakens åttonde tecken, och allt-eller-inget är en typisk inställning för Skorpionen. På gott och ont!

Stjärntecknet Skytten

Därefter tar Skytten vid. Här har vi en optimistisk entusiast! Skytten brukar avbildas med en pil som kan symbolisera ett sökande. Ibland kan detta sökande resultera i en föreställning om att gräset alltid är grönare på andra sidan.

Stjärntecknet Stenbocken

Med jorden som element är Stenbocken självständig och kan verka inåtvänd. En pessimistisk syn på världen är inte ovanlig och även det låga självförtroendet. Därför är Stenbocken i stort behov av bekräftelse från sina medmänniskor.

Stjärntecknet Vattumannen

Stolt och självgod är Vattumannen och bryr sig sällan om vad andra tycker. Han eller hon är ofta uppfinningsrik och vill gärna förstå hur saker och ting hänger ihop. Vattumannen är ett luftens tecken.

Stjärntecknet Fiskarna

Det sista astrologiska stjärntecknet är de empatiska och känslosamma Fiskarna. Till skillnad från den obrydde Vattumannen bryr sig Fiskarna mycket om andras uppfattning om honom eller henne.

Skriv en kommentar