Hur fungerar?/Samhälle /Politik /Presidentvalet i USA

Hur fungerar egentligen presidentvalet i USA?

De som har rösträtt i USA är samtliga medborgare som uppnått 18 år vid valdagen samt har registrerat sig för att kunna välja. Det finns vissa undantag inom vissa stater gällande personer som är omyndigförklarade eller som dömts för allvarligare brott. Vidare finns det även vissa krav enligt konstitutionen som anger att personen som kandiderar sig till president måste vara medborgare sedan födelse, däremot behöver man inte vara född inom landet men ha bott i USA i minst 14 år. Individen som vill bli president skall också ha uppfyllt 35 år.

Tvåpartisystem råder i USA

Idag i USA råder det ett tvåpartisystem. Det innebär att kandidater som inte tillhör dessa har svårt att bli valda, då det råder majoritetsvalsprincip. Det vanligaste scenariot är att själva partiet väljer ut den kandidat som de vill ha som representant, vilket sker vid ett nomineringskonvent. Under ett förval, som pågår under våren samma år som presidentvalet hålls, blir en kandidat vald inom varje parti. Här finns det två olika rötningsmetoder: Primary samt Caucus.

  • Vid Primary används valsedlar. Vid det slutna primärvalet är det endast de registrerade väljarna till partiet som håller i valet som får rösta. I det öppna primärvalet får däremot samtliga registrerade väljare inom partier rösta.
  • Caucus är ett tillfälle där ett partis väljare som är registrerade möts upp. Deltagarna ställer sig i grupp med den kandidat som de stöder, medan de som inte ännu bestämt sig blir uppvaktade av dessa grupper. När mötet tar slut räknas antalet väljare i varje grupp för att få fram ett valresultat.
Bild på skrattande tjejer framför en USA-flagga

Indirekt val tillämpas

När det verkligen blir dags att välja president i USA använder man sig av vad man kallar för indirekt val. Med detta innebär det att väljarna inte väljer presidenten direkt, utan istället utses elektorer till ett elektorskollegium. Dessa väljer i sin tur presidenten och vice presidenten. Denna metod har funnit sedan 1787 när USA:s konstitution skrevs och skapades som en kompromiss mellan de som ville att folket skulle få rösta direkt på den president de ville ha, samt de som ansåg att kongressen borde utse president. Alla stater har inte lika många elektorer, utan antal elektorer hängs samman med antal representanter staten har i senaten och representanthuset. Det vanligaste scenariot är att den kandidat som får flest röster inom delstaten får samtliga elektorer från staten.

Själva valet av president sker alltid tisdagen efter första måndagen i november, men elektorskollegiet sammanträder först i december. Den valde presidenten påbörjar sin mandat-period vid installationsdagen den 20 januari.

Skriv en kommentar