Denna sida innehåller annonslänkar för Kjell & Company

Hur fungerar egentligen brandvarnare (gasdetektorer)?

En brandvarnare är en typ av gasdetektor, vilket är en apparat som kan mäta koncentrationen av vissa gaser i t.ex. vår inomhusluft, med hjälp av olika teknologier. Vanligtvis används gasdetektorer för att skydda sig mot bränder, dvs. gasdetektorer av typen brandvarnare. En brandvarnare är en gasdetektor som används för att detektera höga koncentrationer av brandrök i luften. Men det finns även gasdetektorer som används för att mäta nivåer av olika giftgaser i luften, för att kunna förebygga och förvarna vid eventuella utsläpp eller för höga nivåer. När man talar om gasdetektorer brukar man vanligtvis dela upp dem i just dessa två grupper, brandvarnare och giftgasdetektorer.

Olika typer av gasdetektorer

Halvledarsensorer (av metalloxid) (MOS)

MOS-detektorer används också för att detektera giftiga gaser, huvudsakligen kolmonoxid men även andra gaser (även brandrök). Själva detekteringsmekanismen är uppbyggd genom att man har en tunn film av volframoxider som är väldigt känslig för kolmonoxid, denna film reagerar sedan när den utsätts för toxiska nivåer av gasen/gaserna. MOS-detektorer anses ofta väldigt tillförlitliga då de även fungerar bra i låg fuktighet.

Elektrokemiska sensorer

Elektrokemiska sensorer är det som är det man vanligtvis använder för att detektera giftiga gaser såsom t.ex. kväveoxider, kolmonoxid och klor. Dessa fungerar genom att elektroder signalerar när en gas har detekterats, och är ofta väldigt känsliga.

Katalytiska sensorer

Katalytiska sensorer är de vanligaste sensorerna som tillverkas idag. Tekniken används för att detektera brännbara gaser såsom t.ex. kolväte. Sensorerna är ofta konstruerade med hjälp av en platinabehandlad trådspole med en katalytisk yta, som oxideras i kontakt med brännbar gas vilket förändrar ledningsförmågan i spolen, vilket är det som ger indikation på detekterad gas.

Infraröda sensorer (IR-detektorer)

IR-detektorer fungerar genom ett system uppbyggt av sändare och mottagare, vanligtvis ljuskällor och ljussensorer, som används för att detektera om någonting (t.ex. brandrök) kommer i vägen mellan ljuskällan och ljussensorn. Hur ljuset förändras avgör vilken typ av gas som finns mellan källan och sensorn.

Köpa brandvarnare

Om man är ute efter att köpa en brandvarnare är det bäst att göra detta hos någon av de välsorterade elektronikkedjor som finns. De brukar alltid ha ett stort urval med både enskilda brandvarnare, samt sådana som kan kopplas samman och därmed varna varandra i husets alla rum.

Bild på en brandvarnare

Brandvarnare


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-11-02.

Skriv en kommentar