Denna sida innehåller annonslänkar för Kjell & Company
Hur fungerar?/Teknik /Apparater /Jordfelsbrytare

Hur fungerar egentligen jordfelsbrytare?

I olika elcentraler finns det så kallade jordfelsbrytare vars uppgift är att fungera som ett komplement till säkringarna i en elcentral. Dessa används som säkerhet om en person skulle komma i kontakt med el. Även om kroppen tål väldigt mycket och inte direkt är den bästa på att leda el, kan spänningar ändå förekomma med mer än 50 volt. Detta kan vara tillräckligt för att orsaka skador med en dödlig utgång. Syftet med jordfelsbrytaren är att förhindra att spänningar överstiger 50 volt. Genom en jordfelsbrytare kommer denna att inom 30 millisekunder bryta strömmen helt vid 30 milliampere för att förhindra vidare eskalering av voltantalet och därmed rädda personens liv.

Termen jordning syftar på fysisk jord

Termen jordning betyder att jorden fungerar som en elektronisk laddning som är ledande. Detta bygger på att man utnyttjar egenskapen av fysisk jord så att man därmed kan leda bort felströmmar vars utlösning har orsakats av ett funktionsfel. Jordning är uppbyggd så att höljet är anslutet direkt till jord, vilket innebär att själva spänningen ligger på en noll-nivå och därmed inte kan leda till att spänningsnivåerna stiger och blir farliga för den som kommer i kontakt med strömmen.

Bild på en jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

Originalsäkringen löser ut vid överbelastning

Om kontakten mellan spänningsförande ledare och ytterhöljet är god vid ett fel kommer originalsäkringen, det vill säga säkringen i säkringsskåpet eller i apparaten, automatiskt att lösa ut på grund av överbelastning, vilket är samma sak som en kortslutning. Jordfelsbrytarens funktion består i att den jämför strömmarna i neutralledaren och i fasen. Om det uppstår en skillnad i dessa två olika strömmar och detta resulterar i ett överstigande av standardvärdet, kommer skyddskretsen att aktiveras för att resultera i att originalsäkringen bryter strömmen. Därför måste man återställa strömbrytaren när sådant händer för att kunna slå på strömmen igen.

Många olika modeller finns

Det finns även olika typer och modeller av jordfelsbrytare där man har olika felström för olika modeller. Bland dessa finns personskyddsmodellerna med 30 mA som då oftast används i miljöer där människor vistas. Det finns även brandskydd där felström istället ligger på 300 mA. Även om dessa skydd finns, är det ändå risk för att detta inte alltid kan ge ett fullständigt skydd om olyckan är framme. Till exempel kan en kraftig stöt döda eller skada en människa ögonblicken innan jordfelsbrytaren hinner slå ut. Särskilt stor är risken för barn men också för djur och personer med hjärtproblem. Tack vare jordfelsbrytaren har många liv kunnat räddas eftersom säkerheten definitivt har blivit bättre och olyckor i kontakt med el är betydligt färre.

Var kan man köpa en jordfelsbrytare

Eftersom det finns många olika modeller av jordfelsbrytare, både portabla och sådana som man monterar fast i t.ex. en elcentral, finns det också väldigt många återförsäljare. Exempelvis finns både portabla jordfelsbrytare och jordfelsbrytare avsedda för fast montering här, med både bra priser och enkla fraktmöjligheter.

Överspänningsskydd/åskskydd

Ett överspänningsskydd är någonting som används för att skydda elektriska apparater från överspänning i elnätet (även kalla transienter på nätet). Sådana överspänningar kan t.ex. orsakas av åskväder när blixten slår ner, och leder allt som oftast till att apparater såsom TV, datorer och ljudanläggningar går sönder.

Blandas ofta ihop med jordfelsbrytare

Ofta blandas jordfelsbrytare och överspänningsskydd ihop och många tror att det är samma sak, men så är inte fallet. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem kan enkelt förklaras som att överspänningsskyddet skyddar elektriska apparater mot extremt höga (och extremt korta) plötsliga spänningstoppar, medan en jordfelsbrytare skyddar människor från att elektrifieras om strömmen från vägguttaget råkar hitta ut till en människa.

Överspänningsskydd kan monteras i elskåpet, men det finns även portabla överspänningsskydd. Läs gärna vår köpguide för att hitta bästa överspänningsskyddet 2024.

Låt en fackman utföra elinstallationer

Om man skall installera en jordfelsbrytare i sin elcentral, eller göra någon annan elinstallation över huvud taget, är det viktigt att anlita en behörig elektriker för detta. På vår systersajt Elektriker.xyz finns en katalog över alla elektriker i Sverige, där du enkelt kan bläddra dig fram till en elektriker nära dig.Kommentarer


#1   göran eidner   2016-11-11 11:51  
syftningsfel tredje stycket " dess funktion " syftar på säkringen skall vara jdfb.

#2   Hur fungerar?   2016-11-20 20:28  
Hej! Tack för notisen! :)

#3   Christian   2022-10-03 22:04  
Är denna sida seriös ?

Man kan läsa 30 Ma som persomskydd.
Det finns de personer som gått i en skola !
30 milliampere förkortas 30 mA !
Kunskapsnivå saknas och härmed skrotas ER relevans i ett VIKTIGT ärrende
Hälsningar
C.


#4   Hur fungerar?   2022-10-04 09:31  
Hej Christian, lugn och fin nu..

Det handlar troligtvis om ett misstag som har begåtts av autocorrect, har korrigerat felet nu.

Med vänlig hälsning,
Stefan

Skriv en kommentar