Hur fungerar egentligen en mikrovågsugn?

Nästan alla använder dagligen en mikrovågsugn för att t.ex. värma sin lunch, eller tina köttet till kvällens middag. Men hur fungerar egentligen en mikrovågsugn? Vi skall försöka utröna detta.

Magnetfält skapas genom en magnetron

I mikrovågsugnen finns en magnetron, vilket är ett slags elektronrör, som med hjälp av elektroner skapar ett magnetfält, vilket i sin tur alstrar mikrovågor. Mikrovågorna värmer sedan upp maten genom att de sätter allt material som antingen leder ström eller på något sätt består av dipoler i rörelse, vilket resulterar i en snabb uppvärmning genom den rörelseenergi som uppstår.

Vattnet i maten ligger bakom uppvärmningen

Men det som i huvudsak ser till att maten blir uppvärmd är faktiskt det vatten som finns i princip all mat, detta på grund av att vattenmolekylen är en dipol. Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer, men bindningen mellan de tre atomerna resulterar i att syreatomen får två fria elektronpar, vilket medför att bindningen med de två väteatomerna förskjuts och att molekylen blir vinklad. Vinklingen innebär att de negativa laddningarnas tyngdpunkt inte sammanfaller med de positiva, och detta är anledningen till att vattenmolekylen är en dipol.

Illustration av en mikrovågsugn

Skriv en kommentar