Hur fungerar ett batteri?

Batterier är något som alla använder i vardagen, vare sig man är medveten om det eller inte. Det finns exempelvis batteri i bilar, telefoner och datorer, utan att man tänker på det. I själva verket så använder man batterier väldigt aktivt, exempelvis så laddar alla sina datorer och telefoner nästan dagligen. Men vad många inte tänker är att batterier är väldigt komplexa och kan användas i extremt många olika syften. Därför kommer denna artikel att gå igenom hur batterier fungerar i mer detalj.

Vad är ett batteri?

Ett batteri är en teknisk produkt som innehåller flera olika celler som kan lagra energi. I många fall köper man batterier med energi redan i dom. Därefter slänger man dessa när energin är slut och sätter i ett nytt batteri i sin produkt. Dock så finns det också batterier som är laddningsbara. Dessa är generellt sett lite dyrare, men man slipper då att köpa nya batterier hela tiden. Dessutom är det också mer miljövänligt att ladda batterierna.

När batterier kopplas till en produkt börjar elektricitet röra sig mellan de olika polerna som finns på batterier. Det vill säga minuset som står för den negativa polen, samt pluset som står för den positiva polen. Genom att energin rör sig ut i produkten så börjar den att drivas och är redo för användning. Tekniken bakom batterier började utvecklas redan under 1780-talet av en man vid namn Luigi Galvani som experimenterade med metaller. Därefter rörde sig utvecklingen framåt med en mängd forskare, vilket har gjort att man idag har extremt många olika typer av batterier.

Hur kan ett batteri lagra energi?

När det kommer till de tekniska komponenterna av ett batteri så kan energin lagras på olika sätt. Den allra vanligaste typen av batteri lagrar energin med en elektrokemisk metod, varpå ett kemiskt ämne hjälper batteriet att behålla energin. Men det går också att lagra energi med hjälp av en kondensator och genom bränsleceller. På så sätt finns det olika sätt att lagra batterier och de olika metoderna används i olika syften.

Syftet med att lagra energin i batterier är för att energin ska användas för att driva olika produkter. Det kan exempelvis handla om en handkontroll till ett Playstation eller Nintendo. Dessa produkter drivs på de allra vanligaste batterierna, det vill säga AA och AAA. Dessa typerna av batterier säljs i helt vanliga butiker och i olika elektronikaffärer. Men det finns också mer komplexa batterier, exempelvis de som driver mobiltelefoner. Dessa är betydligt större och har flera komponenter för att telefonen ska kunna drivas under en längre tid. Därefter så finns det också batterier som är framtagna för att driva de elektroniska delarna i en bil, exempelvis radion, sittvärme och liknande. Dessa är betydligt större då de kräver mycket energi för att kunna hålla igång allt som krävs i en bil.

Vanliga AA- och AAA-batterier Vanliga AA- och AAA-batterier

Skillnader på laddningsbara och icke laddningsbara batterier

De allra vanligaste batterierna som används i Sverige är engångsbatterier, eller som dom kallas för i tekniska termer, primärbatterier. Dessa har inga ackumulatorer, vilket innebär att dom inte går att ladda och anses därför vara förbrukade när energin är slut. I Sverige så klassas använda batterier som farligt avfall och de måste avverkas på ett speciellt sätt så att inte miljön påverkas negativt.

Skillnaden på engångsbatterierna och de laddningsbara batterierna är alltså att de sistnämnda har en ackumulator. Detta är en typ av spänningskälla som går att återställa och laddas igen. I jämförelse med engångsbatterierna så kan de laddningsbara batterierna återställas genom att de kopplas in i en laddningsprodukt som i sin tur kopplas in i ett eluttag i väggen. När batterierna sitter i en laddningsprodukt så laddas ackumulatorn vilket innebär att batterierna får ny energi.