Hur fungerar egentligen biobränsle?

Biobränsle, är det verkligen ett steg i rätt riktning? Osäkerheten och det faktum att det fortfarande saknas konsensus både gällande den omtalade klimatförändringen, och jordklotets framtid skapar en stor oro rent generellt. Biobränsle tillhör en kategori av förnyelsebara bränslen som utvinns ur levande växters energi. Det kan bland annat vara ved, halm, djuravfall, hushållsavfall och etanol. Ved har använts i all tid för att ge värme och med ovan nämnda oro gällande klimatet och moder jord är biobränslet hetare än någonsin.

Användningsområden

Biobränsle används idag för att producera el och värme samt som drivmedel till motorer. Industrin är ett område som använder sig av biobränsle i hög grad, pappers -och träindustrin är exempel på två stora konsumenter. Fordon har även genomgått en förändring när det kommer till synen på drivmedel. Idag kan bilförare använda drivmedel i form av etanol, biogas eller biodiesel.

Här i Sverige är det främst skogen som fungerar som bränslekälla, även om biobränsleodlingen i form av raps och halm även är vanlig. Idag motsvarar biobränslen mellan 20-25% av Sveriges totala energianvändning, och under de senaste 40 åren har användandet av biobränsle ökat rejält.

Förnybara drivmedel till fordon

En stor fördel med biobränsle är att dagens bränslemotorer i fordon utan problem kan använda sig av denna energikällan, utan att behöva göra justeringar. Detta bidrar så klart till att lanseringen av biobränsle på världsmarknaden blir mer tydligt och självklart för gemene man.

Bioetanol är en variant av biobränsle, och en slags alkohol som härleds från biomassaprodukter som sockerrör, rödbetor eller sädesslag som majs. De stora producenterna av bioetanol är USA, Brasilien och Kina.

Biogas är en annan variant av förnybara drivmedel till fordon, som utvinns ur slam, matavfall, gödsel och andra typer av organiska rester.

Biodiesel är det mest använda bränslet i Europa, och utvinns genom en reaktionsprocess med vegetabiliska oljor eller animaliska fetter och etanol, där en katalysator ser till att reaktionen underlättas.

Framtiden med Biobränsle

I Sverige finns ett mål att minska användningen av diesel och olja till hälften innan 2020. Samtidigt ökar antalet villa-ägare som väljer att byta sina uppvärmningssystem till biobränsle-alternativ. Det finns dock fortfarande aspekter att se över för att biobränslet ska vara ett optimalt miljöval, så som transport och användandet av ätbara råvaror, i framställandet av etanol samt de ämnen som frigörs vid vedeldning i panna.

Skriv en kommentar