Hur fungerar egentligen kärnkraft?

Principen att tillverka el i ett kärnkraftverk är densamma som i ett kol-, vatten- eller gaskraftverk. Vatten hettas upp och bildar ånga, som i sin tur driver en turbin som alstrar energin.

Grundämnet uran används som bränsle

Som bränsle i ett kärnkraftverk används det starkt radioaktiva grundämnet uran. Genom att klyva uranatomer bildas stora mängder energi som i sin tur värmer upp vattnet som övergår till ånga. Beroende på vilken typ av reaktor (kokvatten eller tryckvatten) överförs energin från ångan till turbinen på olika sätt. Det är sedan turbinen som alstrar energin i generatorn.

Styrstavarna kontrollerar fissionsprocessen

För att kontrollera energiproduktionen och eliminera risken för härdsmälta används så kallade styrstavar. Styrstavarna drar till sig de neutroner som klyver urankärnorna, vilket gör att delningen minskas eller helt avstannar. Genom att skjuta in stavarna olika långt i reaktorhärden kan effekten av dessa regleras.

Kvar efter denna process blir så kallat radioaktivt avfall. I Sverige har vi ännu inte bestämt någon slutlagringsplats för detta avfall. Eftersom det är starkt radioaktivt måste platsen för slutförvaring vara säkrat för omvärlden. En annan aspekt av det hela är att vi kanske inom några år har teknik för att utvinna ännu mer energi ur avfallet.

Bild på ett kärnkraftverk

Kärnkraftverket "St. Lucie Nuclear Power Plant" på Hutchinson Island i Florida, USA

Skriv en kommentar