Vetenskap
  Biologi
  Fysik
  Jorden
  Kemi
  Teknik
  Maskiner
  Apparater
  Energi
  Fordon
  Militär
  Uppvärmning
  Datorer
  IT-säkerhet
  Komponenter
  Mac och OS X
  Programmering
  Människan
  Kroppen
  Träning
  Psykologi
  Medicin
  Droger
  Samhälle
  Politik
  Övernaturligt
  Djur
  Ekonomi
  Mat
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Hur fungerar egentligen kärnkraft?

Principen att tillverka el i ett kärnkraftverk är densamma som i ett kol-, vatten- eller gaskraftverk. Vatten hettas upp och bildar ånga, som i sin tur driver en turbin som alstrar energin.

Som bränsle i ett kärnkraftverk används det starkt radioaktiva ämnet uran. Genom att klyva uranatomer bildas stora mängder energi som i sin tur värmer upp vattnet som övergår till ånga. Beroende på vilken typ av reaktor (kokvatten eller tryckvatten) överförs energin från ångan till turbinen på olika sätt. Det är sedan turbinen som alstrar energin i generatorn.

Bild på ett kärnkraftverk

Kärnkraftverket "St. Lucie Nuclear Power Plant"
på Hutchinson Island i Florida, USA

För att kontrollera energiproduktionen och eliminera risken för härdsmälta används så kallade styrstavar. Styrstavarna drar till sig de neutroner som klyver urankärnorna, vilket gör att delningen minskas eller helt avstannar. Genom att skjuta in stavarna olika långt i reaktorhärden kan effekten av dessa regleras.

Kvar efter denna process blir så kallat radioaktivt avfall. I Sverige har vi ännu inte bestämt någon slutlagringsplats för detta avfall. Eftersom det är starkt radioaktivt måste platsen för slutförvaring vara säkrat för omvärlden. En annan aspekt av det hela är att vi kanske inom några år har teknik för att utvinna ännu mer energi ur avfallet.

Skriv en kommentar