Hur fungerar egentligen bergvärme?

Bergvärme är en miljövänlig energikälla och består av geoenergi. Geoenergi består av solenergi som har lagrats. Bergvärme fungerar på samma sätt som ett kylskåp. Bergvärmepumpar använder sig av ett gasigt eller förångrat köldmedium. Kollektorslangen är kopplad till bergvärmepumpen, och kollektorslangen hämtar sin energi i berggrunden. Temperaturen i berggrunden håller sig på en jämn nivå året om och kan anpassas till bergvärmepumpen. Inuti kollektorslangen som bergpumpen är kopplad till, finns en vätska som kallas brinevätska. Denna vätska är en blandning av 60 procent vatten och 30 procent etanol.

Inuti bergvärmepumpen

Brinevätskan förs genom rören i pumpens förångare så att vätskan värms upp. Brinevätskan har i uppgift att värma upp köldmediumet så att det här kan förångas i pumpen. Den förångade gasen leds till kompressorn, där en komprimering av köldmediumet äger rum, följderna av detta blir att temperaturen ökar. Köldmedlet fortsätter genom värmepumpen till kondensatorn som är det sista stoppet. Den heta gasen värmer upp vattnet i kondensatorn, för att det sedan ska pumpas ut till radiatorer eller golvvärme.

När vattnet har passerat på detta sätt i systemet, kommer vattnet tillbaka till värmepumpen igen. Ny värme produceras konstant då brinevätskan cirkulerar mellan berggrunden och värmepumpen.

Installation av bergvärme - 10 steg till rätt installation

Hitta hantverkare för installation av bergvärme

Det är viktigt att anlita certifierade fackmän vid installation av anläggningar såsom bergvärmesystem, använd gärna våra systersajter Rörmokare.xyz och Elektriker.xyz där vi listar både rörmokare och elektriker över hela Sverige.

Fördelar med bergvärme

Nackdelar med bergvärme

Skriv en kommentar