Hur fungerar egentligen fjärrvärme?

Fjärrvärme är en metod för produktion samt distribution av värme, och är ett väldigt populärt sätt att värma upp sin bostad eller liknande med. All värme fördelas genom ett rörsystem som går till alla konsumenterna, och den skapas inuti en central produktionsanläggning. När värmen har anlänt till konsumenterna använder man den till uppvärmning genom radiatorer och för produktion av tappvarmvatten.

Skalekonomi ligger till grund

Det är skalekonomi som ligger till grund för fjärrvärme, som innebär att det inom ett visst geografiskt område levereras värme till många invånare genom ett stort system. Att använda sig av fjärrvärme är till skillnad från många andra småskaligare alternativ, mycket mer miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt. Detta på grund av att det är mer effektivt, vilket i sin tur medför en lägre bränsleförbrukning. Det är ett väldigt bekvämt sätt för konsumenten att värma upp sitt hem eller dylikt, just för att det är en enkel uppvärmningsform som inte alls kräver någon särskilt stor arbetsinsats.

Värmeproduktion genom fjärrvärme

För att gå in lite närmare på hur värmeproduktion genom fjärrvärme fungerar, så finns det först och främst ett centrum i fjärrvärmesystemet. Detta är vanligtvis i form av ett kraftvärmeverk eller ett värmeverk, vilka det i båda sker en energiomvandling med hjälp av förbränning. Värmeverket värmer i princip bara upp ett värmemedium, vatten, medan kraftvärmevattnet i stället producerar vattenånga. Denna vattenånga används till elproduktion i en ångturbin, och vidare så används fjärrvärmenätet för att kyla ner vattenångan. Att kombinera fjärrvärme och kraftvärmeverk brukar vara mycket effektivt när det gäller energi.

Vanliga bränslen till förbränningen

Vanligtvis så är det naturgas, kol, biobränslen, olja och avfall som är de bränslen man använder till förbränningen, och som då är värmekällorna för fjärrvärme. Andra värmekällor är bland annat geotermisk värme, värmepumpar, kärnenergi, solvärme och industriell spillvärme. Eftersom det kan vara många konsumenter i ett fjärrvärmesystem så kan värmebehovet skilja sig väldigt mycket åt, så därför brukar man använda sig av flera olika värmekällor utefter hur behovet av värme är. Det är oftast flera olika anläggningar som samverkar för att förse ett fjärrvärmenät med värme. Dock skulle även en produktionsanläggning kunna generera värme åt ett helt fjärrvärmesystem själv.

Säker tillgång till värme och varmvatten

Att använda sig av fjärrvärme genererar att du har en väldigt säker tillgång av värme samt varmvatten. Det är på så sätt väldigt tryggt, och det är även väldigt enkelt för dig att ta hand om fjärrvärmeväxlaren. Servicekostnaderna är också ganska låga vilket innebär att du inte behöver lägga ut en förmögenhet om någonting skulle hända. Överlag så är fjärrvärme tryggt, relativt billigt, miljövänligt och enkelt. Det är helt enkelt bekvämt.

Utsatthet vid strömavbrott en nackdel

En nackdel som skulle kunna vara med fjärrvärme är att man blir väldigt utsatt om ett strömavbrott skulle inträffa. Detta på grund av att den fjärrvärmecentral du då har i ditt hus är i behov av el för att kunna tillvarata värmen i fjärrvärmenätet. En annan nackdel är också att det inte är tillgängligt exakt överallt i landet. Om man exempelvis skulle bo i ett område där det är mycket glest befolkat, och som även ligger långt ifrån ett värmeverk, så kan det innebära att det inte är särskilt ekonomiskt att använda sig av fjärrvärme.

Låt fackmän installera fjärrvärmesystemet

Det är viktigt att anlita certifierade fackmän vid installation av fjärrvärmeanläggningar, både vad gäller rörmokare och elektriker. För att hitta elektriker kan vi rekommendera vår systersajt Elektriker.xyz där vi har publicerat en katalog över alla elektriker i Sverige där du enkelt kan hitta en elektriker nära dig.

Skriv en kommentar