Hur fungerar?/ Varför?/Varför är det alltid varmt vid ekvatorn?

Varför är det alltid varmt vid ekvatorn? 🌍

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför är det alltid varmt vid ekvatorn?

Solen ligger rakt ovanför

Varför det alltid är varmt i länder som ligger nära eller på ekvatorn är en ganska vanlig fråga. Anledningen till varför är för att solen befinner sig rakt ovanför dessa områden under i princip årets alla dagar. Ekvatorn är den strimma av jordens yta som i princip alltid ligger vinkelrät mot de strålar som kommer från solen, vilket gör att temperaturen blir hög eftersom då en mindre del av solstrålarna kan reflekteras från jordytan. Anledningen till varför ekvatorn finns där den finns är för att jordens rotationsvinkel och bana runt solen är så gott som fixerade, vilket gör att ekvatorn ligger i samma plan som jordens rörelse runt solen.

Texten uppdaterades 2019-05-07

Skriv en kommentar