Hur fungerar?/ Varför?/Varför är snoret ibland svart?

Varför är snoret ibland svart? 🤧

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför är snoret ibland svart?

Smuts och damm vanligaste anledningen

En av de vanligaste anledningarna till svart snor är faktiskt smuts och damm. Detta beror på att det slem som bildas av slemhinnan i näshålan ofta är väldigt väldigt klibbigt, och att det mesta av det damm och smuts som man andas in genom näsan kommer att fastna i detta slem. Om man då vistas tillräckligt länge på ett dammigt ställe så kommer det att hinna fastna så mycket smuts i näsan att snoret nästan blir svart.

Cigaretter, droger och svampinfektioner

Svart snor kan dock även förekomma hos rökare eller personer som använder droger, framför allt droger som röks tillsammans med tobak som t.ex. marijuana eller hasch. Ibland kan svart snor även vara ett tecken på en svampinfektion, så om inget av ovanstående verkar passa in kan det vara en bra tanke att kontakta vården för att utesluta ev. svampinfektion.

Texten uppdaterades 2020-06-17

Skriv en kommentar