Hur fungerar?/ Varför?/Varför finns det gränser mellan länder?

Varför finns det gränser mellan länder? 🗺

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför finns det gränser mellan länder?

Ett mänskligt påhitt

Att det finns gränser mellan länder är någonting som människan har uppfunnit för att skilja ett land från ett annat. Eller med andra ord, för att skilja folkgrupper eller kulturella gemenskaper åt, för att de skall kunna leva på det sätt som de själv önskar.

Genom århundradena, ja faktiskt genom årtusendena, har krig spelat en väldigt viktig roll när det gäller gränsdragning, då t.ex. ett land kan ha förlorat mark till ett annat. Även politiska beslut kan spela in i hur gränser mellan länder dras, exempelvis kan man se på Tyskland som efter andra världskriget blev delat i två länder - men som 1990 återförenades i samband med att järnridån föll och Berlinmuren revs.

Olika slags gränser

Ofta används naturformationer för att markera var en gräns mellan ett land och ett annat går, som t.ex. bergskedjor eller floder. Om en gräns mellan två länder utgörs av en flod brukar man säga att skiljelinjen mellan länderna ligger mitt i floden. Ofta utgör även kustremsor en gräns för ett land.

Texten uppdaterades 2019-05-07

Skriv en kommentar