Hur fungerar?/ Varför?/Varför har vi två öron?

Varför har vi två öron? 👂

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför har vi två öron?

Varifrån kommer ljudet?

Anledningen till varför vi har två öron är för att vi skall kunna veta från vilket håll ett ljud kommer. Eftersom vi har ett öra på varje sida om huvudet ges vi möjlighet att höra varifrån ett ljud kommer utan att vrida huvudet åt något håll. Trots detta är vår hörsel dock inte perfekt, ibland blir det faktiskt enklare att avgöra varifrån ett ljud kommer om man lyckas rikta sitt öra mot ljudkällan.

Våra öron är formade som en slags mussla, för att kunna fånga upp ljudet på ett så bra sätt som möjligt. Om man kupar handen bakom örat så att den formar en "tratt" i öronhålets riktning så kan man höra bättre, testa gärna själv!

Texten uppdaterades 2019-05-07

Skriv en kommentar