Hur fungerar?/ Varför?/Varför sitter ögonen en bit ifrån varandra?

Varför sitter ögonen en bit ifrån varandra? 👀

Här nedan ger vi dig ett svar på frågan varför sitter ögonen en bit ifrån varandra?

Avståndsbedömning och tre dimensioner

Orsaken till varför ögonen sitter en bit ifrån varandra är för att vi skall kunna bedöma avståndet till sådant vi tittar på. Djupseende och möjlighet att se i tre dimensioner är bara möjligt med två ögon. De bilder som projiceras på de båda ögonens näthinnor ser något annorlunda på grund av att ögonen sitter en bit ifrån varandra, och som en följd av detta har olika synfält. När dessa två bilder sedan kopplas ihop av hjärnan så byggs den tredimensionella bild som vi ser upp, och ger oss möjlighet att exempelvis bedöma avstånd till saker eller avgör i vilken riktning och var vi skall sätta vår hand för att greppa till exempel en penna.

Texten uppdaterades 2019-05-07

Skriv en kommentar