Hur fungerar egentligen celler?

Cellen - "Livets byggsten"

Cellen är livets minsta beståndsdel, en vanlig människa innehåller över hundra miljarder celler. Människan tillhör således gruppen flercelliga organismer, men det finns också encelliga organismer, t.ex. bakterier. I encelliga organismer måste den ensamma cellen klara sig själv, i motsats till de flercelliga organismerna som innehåller enorma mängder celler. Där specialiserar cellerna sig på olika saker, samarbetar och anpassar sig efter varandra, att samspelet sedan fungerar är en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna leva.

Olika celltyper

Celler kan se ut på många olika sätt, men man brukar dela upp dem i tre olika typer: bakterie-, växt- och djurceller. Bakterieceller är uppbyggda på ett mycket enklare sätt än växt- och djurceller, de saknar många av de organeller (små organ) som växt- och djurceller är uppbyggda av. Samtidigt är bakteriecellerna också mycket mindre, faktiskt innehåller människokroppen fler bakterieceller än vanliga "människoceller".

Cellens uppbyggnad och funktion

Man kan nästan se på varje enskild cell som en egen liten fabrik. De organeller som cellen är uppbyggd av bidrar till att varje individuell cell har en egen ämnesomsättning och egen produktion av proteiner. Några av huvudaktörerna bland organellerna (i växt- och djurceller), och deras funktioner:


Bild på en cells uppbyggnad
Anatomin hos en djur-/människocell

Det som sedan skiljer växt- och djurceller åt är så enkelt som att växtceller är celler som man finner i växter medan djurceller är celler som finns i djur - därav även i människan. Växtcellen innehåller även två extra organeller gentemot djurcellen:

En intressant organell som man ofta ser bland bakteriecellerna är den så kallade flagellen. Flagellen ser ut ungefär som en piska, och den kanske mest kända flagellen är den som sitter på sädescellen. På sädescellen har den som funktion att föra cellen framåt, medan den på vissa andra celler har funktionen att röra runt och flytta på omgivningen.

Cellen, ett storleksperspektiv

Om du tänker dig en människa som en jättestor legobyggsats så motsvarar varje legobit en cell, fast i jämförelse med vanligt lego är celler enormt mycket mindre. Dessutom kallas cellen faktiskt ofta för just "livets byggsten". En människa består av flera hundra miljarder celler. Och eftersom en miljard är en etta följt av nio nollor innehåller alltså människokroppen mer än 100 000 000 000 celler! För att sedan få lite perspektiv på hur liten en cell är kan du tänka dig att om en 10 centimeters legobit och en normal cell förstoras 10 000 gånger skulle legobiten bli 1 kilometer lång, samtidigt som cellen bara skulle bli 10 centimeter - ganska häftigt va?


Skrivet av Stefan JohanssonKommentarer


#1   Martin Sjöström   2017-01-12 10:59  
GOOD GOOOD

#2   karl hammarström   2019-10-11 09:41  
good good

#3   Martin Havström   2020-10-19 10:41  
GOOD GOOD

#4   Veevee   2024-04-07 18:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

#5   Veevee   2024-04-07 18:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

#6   Veevee   2024-04-07 18:54  
Kommentaren väntar på godkännande..

Skriv en kommentar