Hur fungerar egentligen fotosyntesen?

Den underbara fotosyntesen

Fotosyntesen kallas den process där gröna växter fångar upp solljusets strålningsenergi och omvandlar det till något användbart för invånarna på planeten Jorden. Det är under fotosyntesen som syre frigörs, som vi sedan andas in och omsätter i våra kroppar. Men det är så klart inte bara människor som har nytta av fotosyntesen, även andra djur och till och med växter har nytta av fotosyntesen!

Fotosyntesen brukar förenklas genom en illustrativ formel, som beskriver vad fotosyntesen omsätter och producerar:

  koldioxid + vatten + ljusenergi -> glukos + syre

Två reaktionstyper

Fotosyntesen brukar (något förenklat) delas delas in i två olika grupper av reaktioner, ljus- och mörkerreaktionerna. I ljusreaktionerna absorberas ljus, och ljus är därför nödvändigt för ljusreaktionens funktion. Mörkerreaktionerna behöver inte ljus för sin del i fotosyntesen, och äger rum "inuti" de gröna växterna. Mörkerreaktionerna kallas ibland även för kol-reaktionerna.

Fotosyntesens ljusreaktioner

Ljusreaktionerna fångar med hjälp av klorofyllet upp solljusets strålningsenergi och bildar ATP och NADPH, som är så kallade nukleotider och kan liknas vid energipaket. Här spjälkas även vatten till syre och väte, där syret avges ut i atmosfären och vätet tas om hand av växterna för att sedan användas i mörkerreaktionen.

Bild på fotosyntesens förlopp

Fotosyntesen omvandlar koldioxid till syre

Fotosyntesens mörkerreaktioner

Mörkerreaktionen kan sammanfattningsvis sägas ansvara för att omvandla vatten och koldioxid till glukos (kolhydrater). Den process där detta sker kallas Calvin-cykeln, där energi som finns lagrad i ATP och NADPH används för att binda koldioxiden till en större molekyl med hjälp av kolatomer för att sedan genom en komplex följd av kemiska reaktioner utvecklas till kolhydrater. Denna process sker i cykler (därav namnet Calvin-cykeln), där kolhydrater hela tiden byggs på och delar sig.

Fotosyntesens motsats

Den glukos som skapas av mörkerreaktionen använder sedan växterna för sina egna behov, genom att bryta ner glukosen frigörs energi som växterna kan använda för att t.ex. producera cellulosa som används i cellväggarna. Nedbrytningen av glukosen kallas cellandningen, och kan ses som en motsats till fotosyntesen. I vissa fall kan det vara så att växter bildar ett överskott av glukos, och det är tack var det som frukter kommer till!


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2018-04-19.Kommentarer


#1   Lina   2017-05-30 13:31  
Hej! När uppdaterades eran text ¨Hur fungerar fotosyntesen?¨ (https://hurfungerar.se/vetenskap/biologi/fotosyntesen). Behöver ha exakt datum, tack på förhand!

#2   Hur fungerar?   2017-05-30 13:45  
Hej Lina! Texten uppdaterades senast den 8 april 2017 kl. 23:29.

#3   ronja   2017-10-24 20:14  
Hej! Jag undrar om denna artickel har blivit uppdaterad senare än 8 april och ven som skrivit sidan, är det en forskare eller en "vanlig person" ( misstolka mig rätt)?
Tack i förhand!
Mhv Ronja

#4   Hur fungerar?   2017-10-26 18:49  
Hej Ronja! Ursäkta sent svar. Texten har inte uppdaterats sedan det som skrivits ovan, och den är skriven av en "vanlig person" (med stort intresse för vetenskap). :)

#5   Hanna   2018-03-29 13:11  
Kan ni skriva med enklare text?

#6   Hanna   2018-04-14 06:52  
Kan ni skriva en mer ingående text där den kemiska processen för hur koldioxiden omvandlas till glukos beskrivs mer i detalj?

#7   Hur fungerar?   2018-04-19 11:08  
Texten har uppdaterats något.

#8   mmm   2018-04-30 09:52  
När uppdateras texten och vem är den skriven av.

#9   Hur fungerar?   2018-05-03 12:00  
Det står längst ner i texten. :)

#10   Carolins   2018-05-31 21:04  
När på dygnet innehåller ex gräs mest ”socker”? Som jag tolkar det på tidig morgon?

#11   hajira   2018-09-12 23:10  
undrar om jag får använda det här informationen till min läxa

#12   wilma   2018-11-04 16:06  
hej jag förstår inte kan ni göra en dyslexi verision tack för förhand

Skriv en kommentar