Hur fungerar egentligen mitokondrien?

Cellens kraftstationer

Mitokondrier kallas ofta för cellens "kraftstationer". Det är i mitokondrierna som mycket av det du äter tillsammans med syret du andas in reagerar och förvandlas till energi, eller ATP som det kallas. En ganska häftig tanke är att medan du sitter och läser det här pågår just nu förvandlingen inuti dig. Allting du gör - läser, skruvar dig på stolen, lyssnar, rör på muspekaren - allt kräver ATP som skapas av mitokondrierna  i dina celler. Fast det är inte enbart ATP som bildas, även restprodukter i form av vatten och koldioxid skapas som sedan utsöndras i form av avfall.

Mitokondriers uppbyggnad

Mitokondrien är uppbyggd av två lager som kallas membran. Det yttre membranet går hela vägen runt mitokondrien och det inre membranet är som synes på bilden veckat och omger mitokondriens inre som kallas för matrix.

Mitokondrier kan existera i olika mängd beroende på vilken cell det är frågan om. I vissa celler kan det enbart finnas en mitokondrie medan det i vissa celler finns flera tusen. Cellerna i levern, hjärtat och njurarna, där energiåtgången är stor, är exempel på celler där det finns stora mängder mitokondrier per cell.

3D-bild av en mitokondri och dess uppbyggnad

3D-bild av en mitokondri och dess uppbyggnad


Skrivet av Stefan Johansson

Skriv en kommentar