Vetenskap
  Biologi
  Fysik
  Jorden
  Kemi
  Teknik
  Maskiner
  Apparater
  Energi
  Fordon
  Militär
  Uppvärmning
  Datorer
  IT-säkerhet
  Komponenter
  Mac och OS X
  Programmering
  Människan
  Kroppen
  Träning
  Psykologi
  Medicin
  Droger
  Samhälle
  Politik
  Övernaturligt
  Djur
  Ekonomi
  Mat
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Hur fungerar egentligen mitokondrien?

Cellens kraftstationer

Mitokondrier kallas ofta för cellens "kraftstationer". Det är i mitokondrierna som mycket av det du äter tillsammans med syret du andas in reagerar och förvandlas till energi, eller ATP som det kallas. En ganska häftig tanke är att medan du sitter och läser det här pågår just nu förvandlingen inuti dig. Allting du gör - läser, skruvar dig på stolen, lyssnar, rör på muspekaren - allt kräver ATP som skapas av mitokondrierna  i dina celler. Fast det är inte enbart ATP som bildas, även restprodukter i form av vatten och koldioxid skapas som sedan utsöndras i form av avfall.

Mitokondriers uppbyggnad

Mitokondrien är uppbyggd av två lager som kallas membran. Det yttre membranet går hela vägen runt mitokondrien och det inre membranet är som synes på bilden veckat och omger mitokondriens inre som kallas för matrix.

Mitokondrier kan existera i olika mängd beroende på vilken cell det är frågan om. I vissa celler kan det enbart finnas en mitokondrie medan det i vissa celler finns flera tusen. Cellerna i levern, hjärtat och njurarna, där energiåtgången är stor, är exempel på celler där det finns stora mängder mitokondrier per cell.

3D-bild av en mitokondri och dess uppbyggnad

Skriv en kommentar