Vetenskap - Fysik

Fysik är vetenskapen vars syfte är att förklara hur naturen fungerar på den mest grundläggande och fundamentala nivån som går. Tidigare användes fysik som samlingsnamn för all naturvetenskap såsom t.ex. kemi, biologi och geovetenskap, men med tiden har tydligare gränser dragits mellan fälten och vi har fått den uppdelning vi har idag.

Här nedan hittar du samtliga våra texter om fysik.

Bild på fysikkoncept

Kategorisidor


Skriv en kommentar