Hur fungerar?/Vetenskap /Jorden /Jordens magnetfält

Hur fungerar egentligen jordens magnetfält?

Allmänt om magnetism

Magnetism består precis som ljus av elektromagnetiska vågor, och räknas även tillsammans med gravitationen till en av våra fyra grundläggande naturkrafter. En förutsättning för människans liv är det skyddande magnetfält som omger jorden, vilket skapas med hjälp av jordens roterande kärna.

Jordens magnetfält

Jordens magnetfält förklaras genom en teori som kallas dynamoteorin. Man tror (vet?) att jordens kärna består av extremt upphettade metaller, främst den väldigt konduktiva metallen järn. Metallerna är så extremt upphettade att de är flytande, och det i samband med att de också roterar ger upphov till elektriska strömmar i den yttre, och något kallare, delen av kärnan. Dessa elektriska strömmar skapar sedan det magnetfält som omger jorden. Jordens magnetfält kallas magnetosfären och sträcker sig tiotusentals kilometer ut i rymden, utan magnetfältet skulle solvinden nöta bort jordens atmosfär.

Bermudatriangeln

Det finns vissa ställen där jordens magnetfält spelar oss ett spratt, ett exempel på ett sådant ställe är den sk. Bermudatriangeln. Det finns en teori kring Bermudatriangeln säger att från havsbottnen stiger gaser med mängder av magnetiska partiklar upp, vilket gör att havet förlorar sin ytspänning och förmåga att bära t.ex. båtar, samt att de magnetiska partiklarna även kan störa navigationsinstrumenten. Detta skulle kunna förklara varför många båtar har försvunnit just där.

Illustration över hur jordens magnetfält skyddar mot solvinden

Hur används magnetism i det moderna samhället?

Ett grundläggande exempel på människans användande av magnetism är kompassen, ett väldigt känsligt instrument som funnits sedan 1300-talet. Kompassen är av vital innebörd för bl.a. sjöfarten, även fast de har digitala likar att förlita sig på måste alla båtar även ha fungerande kompasser ombord. Kompasserna måste sedan besiktigas, ungefär vartannat år. För att besiktiga en kompass behöver man en speciell utbildning, en utbildning som leder till yrkena kompassreparatör eller kompassjusterare. Det enda som är magnetiskt i en kompass dock, är "skivan" som visar graderna, flottören. Förutom kompassen används magnetism även i t.ex. kasettband, videoband och kreditkort. Kreditkorten är spännande, i en svart tunn remsa på baksidan av kortet finns information som är personligen kopplad till innehavaren av kortet. När kortet sedan dras, vid t.ex. en betalning, översätts denna information till det som behövs för att genomföra köpet.

Maglevtåg som är snabbare än X2000

Sedan finns det en jättespännande teknik som involverar tåg, tekniken kallas maglev (magnetic levitation). Den går ut på att istället för att tågen rullar på en räls hålls tåget upp och drivs framåt med hjälp av ett magnetfält. Maglev-tekniken är mycket lovande: energisnålare tåg, mindre underhållskrävande, billigare och framför allt miljövänligare. Maglevtågen har även andra faktorer som vida överstiger dagens tåg, som t.ex. bekvämlighet i form av att de går mycket tystare och att de är mycket snabbare. En jämförelse: med Maglevtågen räknar man med en maxhastighet om ca. 500 km/h i kommersiell trafik, medan dagens X2000-tåg har en toppfart om bara ca. 200 km/h.


Skrivet av Stefan Johansson

Skriv en kommentar