Hur fungerar?/Vetenskap /Kemi /Cola Light- och Mentos

Hur fungerar Cola Light- och Mentos-reaktionen?

Fontänens ursprung

Vid tillverkning av kolsyrad läsk tillsätts koldioxid under väldigt högt tryck, detta bidrar till att koldioxidmolekyler binds till vattenmolekyler, koldioxiden löses alltså i vattnet. För att koldioxiden skall kunna frigöras från vattenmolekylerna krävs tillförsel av energi, exempelvis att man tappar flaskan så att den får en ordentlig stöt - denna stöt gör att små ”koldioxidbubblor” tappar fästet med vattenmolekylerna. Dessa bubblor kan sedan växa av egen kraft och skapa övertryck i flaskan.

Funktionen hos Mentos

När man däremot släpper ned Mentos-pastiller i kolsyrad läsk bidrar man med en katalysator till den ovanstående reaktionen. Den huvudsakliga anledningen är att pastillernas yta är fylld av små bucklor, dessa bucklor bidrar till att koldioxid kan samlas och nukleeras till koldioxidbubblor. Dessa koldioxidbubblor växer sedan till sig och utlöser en kraftig reaktion, som i detta fall skapar en fontän av skum.

Varför just Cola Light och Mentos mint?

Anledningen till att light-, eller sockerfri läsk är att föredra framför sockrad är att sockermolekylerna hjälper koldioxidmolekylerna att hålla fast vid sin bindning till vattenmolekylerna - vilket inte ger en lika kraftig effekt. Och anledningen till varför man skall använda Mentos-pastiller med mintsmak istället för med fruktsmak är för att pastillerna med fruktsmak har ett extra yttre lager, vilket gör att de bucklor som bidrar till koldioxidens nukleering är mycket mindre.

Fun fact: anledningen till att kolsyrad läsk kallas just kolsyrad läsk är egentligen något missvisande. Detta eftersom det bara är en mycket liten del av koldioxiden som har reagerat med vattnet och därmed bildat kolsyra redan i flaskan/burken, det är faktiskt inte förrän koldioxiden kommer i kontakt med munnens saliv som merparten av den reagerar och bildar kolsyra. Tack för påpekandet Elisabeth!


Bild på Mentos- och Cola Light-reaktionSkrivet av Stefan Johansson
Texten publicerades 2018-04-19

Skriv en kommentar