Hur fungerar?/Vetenskap /Kemi /Periodiska systemet

Kort om det periodiska systemet

Även för den som inte är så bevandrad i kemins värld, eller ens intresserad av naturvetenskap, är nog det periodiska systemet någorlunda bekant. Det periodiska systemet är ett schema över de grundämnen som vetenskapen känner till (i nuläget 118 stycken) och systemet är utformat så att alla ämnen delas in i olika grupper, perioder samt en kronologisk ordning.

Placeringen säger mycket om ämnenas egenskaper

Genom att titta på ett grundämnes placering i det periodiska systemet kan man utläsa en hel del om ämnets egenskaper. Den grövsta och mest grundläggande uppdelningen man kan göra är den mellan metaller, halvmetaller och icke-metaller. De grundämnen som tillhör gruppen metaller kan sedan delas in i följande undergrupper; alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, lantanoider, aktinoider, övergångsmetaller samt övriga metaller. För icke-metaller kan tillhörande grundämnen delas in i följande undergrupper: diatomiska icke-metaller, polyatomiska icke-metaller, ädelgaser.

På Grundämnen.com finns ett riktigt bra periodiskt system som är enkelt att klicka sig runt i och läsa om alla olika grundämnen: Periodiska systemet.

Periodiska systemet på bild

Periodiska systemet


Skrivet av Stefan Johansson


Skriv en kommentar