Hur fungerar?/Vetenskap /Rymden /Solsystemet: Mars

Mars - Vårt nästa hem?

Allmän information

Svenskt namn

Mars

Engelskt namn

Mars

Objekttyp

Planet

Månar

2: Phobos och Deimos

Radie

ca. 3 396,2 km

Volym

ca. 16,318 × 1010 km3

Massa

ca. 6,4174 × 1023 kg

Allmänt om planeten Mars

Mars är den fjärde planeten i vårt solsystem, från Solen räknat. Mars kallas ofta för "den röda planeten", den röda färgen som planeten stoltserar med är troligtvis orsaken till detta, samt att den är döpt efter den romerska krigsguden Ares (som på latin heter Mars).

Mars har två månar, Phobos och Deimos. Dessa månar upptäcktes år 1877 av amerikanen Asaph Hall, namnen för månarna är även de hämtade från den grekiska mytologin - Phobos och Deimos var nämligen följeslagare till krigsguden Ares.

Mars atmosfär

Mars har en mycket tunn atmosfär som består av koldioxid, kväve och argon. Yttemperaturen på Mars växlar kraftigt beroende på om det är dag eller natt på planeten, likaså om det är sommar eller vinter. Temperaturen växlar faktiskt mellan -130 till +20 ℃.

I atmosfären förekommer två sorters moln, gula och vita. De vita består till största del av relativt vanliga iskristaller och de gula består av stoft som har rörts upp från marken pga. de kraftiga vindarna som ofta sveper över Mars yta, de kan faktiskt röra sig så snabbt som runt 60 meter per sekund.

Ta reda på hur mycket din vikt på Mars skulle vara om du kunde gå på ytan.


Skrivet av Stefan Johansson


Skriv en kommentar