Denna sida innehåller annonslänkar för PriceRunner

Hur fungerar egentligen hårddiskar?

När man talar om hårddiskar brukar man oftast mena sådana diskar som har en eller flera roterande skivor, men det finns även hårddiskar som inte har några rörliga delar, så kallade Solid State-diskar (SSD). En hårddisk är normalt en väldigt viktig del när det kommer till datorer. Hårddisken är den del av datorn där information kan lagras och om ett dokument sparas så lagras det på hårddisken. Ett USB-minne kan jämföras med att vara en bärbar hårddisk. Om du är på jakt efter en ny hårddisk kan vi tipsa om PriceRunner, som är det bästa stället att utgå ifrån när man är på jakt efter mekaniska hårddiskar.

Hårddiskens inre delar

Hårddiskar med roterande skivor är uppbyggda av antingen en eller flera magnetiska skivor som kan rotera. Dessa skivor utgör hårddiskens grundstomme, och det är på dessa skivor som den information som lagras på hårddisken skrivs och läses av.

Skrivhuvud läser och skriver

För att kunna skriva och läsa information på de magnetiska skivorna finns så kallade skrivhuvuden. Hårddiskens skivor ligger placerade ovanpå varandra, men med lite mellanrum mellan varje skiva. Detta eftersom till vardera skiva finns ett eget skrivhuvud, som kan både läsa från och skriva till skivan. Man skulle kunna jämföra denna teknik med hur gamla vinylspelare fungerar, där sitter också ett "huvud" som läser från en roterande skiva. För att skrivhuvudet skall kunna komma åt olika delar av skivan så roterar skivan under huvudet, som i sin tur sedan kan flytta sig fram och tillbaka över skivan och på så sätt komma åt alla olika delar av den.

Normalt sett snurrar dessa skivor med extremt hög hastighet, flera tusen varv per sekund. Därför är de även mycket känsliga och kan lätt gå sönder ifall någonting kommer i vägen, till exempel om hårddisken utsätts för vibrationer under tiden som skrivhuvudet läser eller skriver från skivan.

Fördröjningar kan uppstå

En hårddisk kan som sagt bestå av flera olika skivor. Skivorna består sedan av spår, som ligger på flera ställen på varje skiva. Varje enskild skiva delas även upp i flera olika sektorer. Normalt är en sektor 512 byte stor, men detta är någonting som inom den närmaste framtiden troligtvis kommer att förändras.

Ibland pratas det om att det uppstår fördröjningar på hårddisken. Dessa fördröjningar beror normalt på två olika saker. Dels kan det ta tid när informationen ska läsas in. Vilken typ av information det är som ska läsas in kan också påverka. Den andra orsaken är när skrivhuvudet ska ställa sig över rätt spår och hitta rätt sektor. Det kan då ta lite tid innan rätt sektor har snurrats fram och kan läsas av.

Hur fungerar det då att denna teknik faktiskt kan lagra så pass stora mängder data och dessutom hålla ordning på den? Hårddisken använder sig av ett filsystem för att klara detta. Dock finns det inte ett enda filsystem för alla hårddiskar utan det varierar väldigt. Vilket operativsystem du har kan vara en faktor till vad som används och hur.

Fördelar och nackdelar med mekaniska hårddiskar

Fördelarna med mekaniska hårddiskar är att de normalt sett är väldigt driftsäkra, så länge man inte utsätter dem för kraftiga vibrationer. De går också snabbt att använda dem i jämförelse med hur mycket information som kan sparas på den, och ibland är informationen dessutom väldigt komplex och tung att ta fram. Trots detta går det i princip alltid att lita på en hårddisk med skivor.

Nackdelarna med mekaniska hårddiskar är att de dels låter en del jämfört med t.ex. SSD-diskar, de blir även varmare än SSD-diskar. Generellt sett är de dessutom långsamare än SSD-diskar, och sedan så klart även mer benägna att gå sönder vid t.ex. hastiga rörelser eller liknande.

Om du är på jakt efter en hårddisk hittar du alltid de bästa priserna hos PriceRunner.

Skriv en kommentar