Hur fungerar egentligen hårddiskar med roterande skivor?

En hårddisk är normalt en viktig del när det kommer till datorer. Hårddisken är den del av datorn där information kan lagars och om ett dokument sparas så lagras det på hårddisken. Ett USB-minne kan jämföras med att vara en bärbar hårddisk.

I stort är det tre olika delar och begrepp som är bra att känna till kring hårddiskar. Dessa är sektorer, huvuden och cylindrar.

Enstaka eller flera magnetiska skivor vilka roterar, utgör grundstommen i en hårddisk. Dessa skivor ligger ovanpå varandra. Varje skiva har sitt eget skrivhuvud som i sin tur läser från eller skriver till skivan. Denna teknik går att jämföra med gamla vinylspelare. För att skrivhuvudet ska kunna komma åt olika delar, roterar skivan under huvudet som kan flytta sig fram och tillbaka över skivan för att komma åt olika delar av den.

Vid en återkoppling till liknelsen med vinylskivan kan det nämnas att hårddisken även har flera spår. Skrivhuvudet letar sig helt enkelt fram till rätt spår och läser av detta medan skivan under tiden roterar under skrivhuvudet.

En hårddisk kan bestå av flera olika skivor. Spåren, som ligger på flera ställen på varje skiva, kallas för en cylinder. Varje enskild skiva delas dock upp i flera olika sektorer. Normalt är en sektor 512 Byte stor men detta är någonting som inom den närmaste framtiden kommer att förändras.

Ibland pratas det om att det uppstår fördröjningar på hårddisken. Dessa fördröjningar beror normalt på två olika saker. Det kan ta tid när informationen ska läsas in. Vilken typ av information det är som ska läsas in kan också påverka. Den andra orsaken är när skrivhuvudet ska ställa sig över rätt spår och hitta rätt sektor. Det kan då ta lite tid innan rätt sektor har snurrats fram och kan läsas av.

Hur fungerar det då att denna teknik faktiskt kan lagra så pass stora mängder data och dessutom hålla ordning på den? Hårddisken använder sig av ett filsystem för att klara detta. Dock finns det inte ett enda filsystem för alla hårddiskar utan det varierar väldigt. Vilket operativsystem du har kan vara en faktor till vad som används och hur.

Fördelarna med dessa hårddiskar är att de normalt är väldigt driftsäkra. De går också snabbt att använda dem i jämförelse med hur mycket information som kan sparas på den och ibland är informationen dessutom väldigt komplex och tung att ta fram. Trots detta går det alltid att lita på en hårddisk med skivor.

Nackdelen i dagens samhälle är ju främst att hårddisken är låst till en fast punkt. En hårddisk sitter fast placerad i datorn och går inte att enkelt ta med sig i fickan som man kan göra till exempel med ett USB-minne eller ett SSD kort. Att dela med sig av informationen på den fasta hårddisken är därför inte alltid så enkelt som kanske skulle önskas eftersom ett USB-minne ändå måste till.

Skriv en kommentar