Hur fungerar egentligen vindkraft?

Med vindkraft menar man energi som utvinns ur vinden. Vinden kan enkelt förklaras som den luftmassa i atmosfären, som strömmar från områden med högt tryck till områden med lågt tryck, det är tryckskillnaden som gör att vinden skapas. Genom att placera vindkraftverk i dessa områden med mycket vind kan man således dra nytta av vindens kinetiska energi (rörelseenergi) och omvandla denna till elektricitet.

Vindkraft är en förnybar energikälla

Vindkraft är likt vattenkraft en förnybar energikälla, vilket innebär att "materialet" som används för att generera energin inte kan ta slut - vilket i detta fall är vinden. Den vanligaste typen av vindkraftverk som vi brukar se längs kusterna i Sverige är vindkraftverk av typen: rotor med horisontell axel. Se bilden till höger.

Rotorn omvandlar rörelse till el

Rotorn och generatorn (som omvandlar rörelseenergin till elektricitet) är placerade högst upp i vindkraftverket, i en del som är vridbart för att kunna placeras så att rotorn riktas mot vindriktningen, och därmed utnyttjas till fullo. Vinden får rotorbladen att rotera, vilka överför denna rörelseenergi till generatorn, som sedan omvandlar energin till elektricitet.

Kan upplevas som bullriga

En av nackdelarna med vinkraftverk som dessa dock, är att de kan upplevas vara ganska bullriga om man måste vistas i närheten av dem, samt kan en del av dem inte vara stillastående under längre perioder - vingarna riskerar att deformeras av tyngdkraften - därför har dessa verk även en elmotor som roterar bladen när de är avstängda.

Bild på vindkraftverk med rotor med horisontell axel

Skriv en kommentar