Vetenskap
  Biologi
  Fysik
  Jorden
  Kemi
  Teknik
  Maskiner
  Apparater
  Energi
  Fordon
  Militär
  Uppvärmning
  Datorer
  IT-säkerhet
  Komponenter
  Mac och OS X
  Programmering
  Människan
  Kroppen
  Träning
  Psykologi
  Medicin
  Droger
  Samhälle
  Politik
  Övernaturligt
  Djur
  Ekonomi
  Mat
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Hur fungerar egentligen vindkraft?

Med vindkraft menar man energi som utvinns ur vinden. Vinden kan enkelt förklaras som den luftmassa i atmosfären, som strömmar från områden med högt tryck till områden med lågt tryck, det är tryckskillnaden som gör att vinden skapas. Genom att placera vindkraftverk i dessa områden med mycket vind kan man således dra nytta av vindens kinetiska energi (rörelseenergi) och omvandla denna till elektricitet.

Vindkraft är likt vattenkraft en förnybar energikälla, vilket innebär att "materialet" som används för att generera energin inte kan ta slut - vilket i detta fall är vinden. Den vanligaste typen av vindkraftverk som vi brukar se längs kusterna i Sverige är vindkraftverk av typen: rotor med horisontell axel. Se bilden till höger.

Rotorn och generatorn (som omvandlar rörelseenergin till elektricitet) är placerade högst upp i vindkraftverket, i en del som är vridbart för att kunna placeras så att rotorn riktas mot vindriktningen, och därmed utnyttjas till fullo. Vinden får rotorbladen att rotera, vilka överför denna rörelseenergi till generatorn, som sedan omvandlar energin till elektricitet.

En av nackdelarna med vinkraftverk som dessa dock, är att de kan upplevas vara ganska bullriga om man måste vistas i närheten av dem, samt kan en del av dem inte vara stillastående under längre perioder - vingarna riskerar att deformeras av tyngdkraften - därför har dessa verk även en elmotor som roterar bladen när de är avstängda.

Bild på vindkraftverk med rotor med horisontell axel

Skriv en kommentar