Hur fungerar egentligen IP-adresser och nätverk?

Du kanske har hört talas om termen IP-adress (eller IP-nummer) och funderat på vad det egentligen är för någonting, här skall vi försöka reda ut detta. Kortfattat kan man säga att ett IP-adress är en unik kombination av siffror (åtminstone IPv4) som används som unik adress för en nod eller enhet i ett nätverk. Oftast när man talar om sådana här nätverk så är det nätverket internet man menar, men samma typ av IP-adress som används på internet används även i t.ex. vanliga hemnätverk som ligger isolerade från internet.

IP-adressers uppbyggnad

IP-adresser byggs upp genom en sifferkombination bestående av fyra block siffror som är åtskilda med en punkt (punktnotation), t.ex. är 192.168.0.1 en IP-adress. Siffrorna kan gå från 0-255, förutom den första siffran som generellt sett inte kan börja på 0 eller 255. Detta eftersom IP-adressen 0.0.0.0 används som ett "wildcard" för att binda till alla adresser, och IP-adressen 255.255.255.255 används för att indikera en lokal broadcast.

Lokala och privata nätverk

När det gäller internet finns även ett par uppsättningar privata nätverk som innehåller IP-nummer som inte får finnas på internet, dessa är 10.0.0.0 till 10.255.255.255, 172.16.0.0 till 172.31.255.255 samt 192.168.0.0 till 192.168.255.255. 192.168.0.1 är för övrigt den vanligaste bas-IP-adressen för hemmanätverk som byggs upp genom en så kallad router, där 192.168.0.0 då används för att t.ex. genom webbläsaren komma åt routerns konfiguration. Denna IP-adress är dock inte routerns publika IP-nummer som används ut mot internet, utan det är bara routerns IP-adress i hemnätverket.

C-klassnätverk

Ofta när man talar om IP-nummer så dyker termerna C-klass, C-nät, C-nätverk eller C-klassnätverk upp. Denna benämning används för det nätverk som ryms inom den sista siffran av IP-numret, dvs. 192.168.0.1 och 192.168.0.150 ligger i samma C-nät, men det gör inte 192.168.1.1.

NAT och PAT

Andra termer som kommer upp när man talar om IP-adresser och nätverk är NAT och PAT. NAT står för Network Address Translation, och är det som gör det möjligt för datorer inom ett privat nätverk att komma ut på internet. NAT ansvarar för att översätta den interna privata IP-adressn till en extern publik IP-adress. PAT står för Port Address Translation, och är i princip samma sak som NAT. Undantaget är dock att för PAT behövs det bara en publik IP-adress, dvs. alla interna IP-adresser översätts till en och samma externa IP-adress. Med PAT översätts även TCP-/UDP-porten, för att svar från internet till den externa IP-adressen skall kunna hitta tillbaka till rätt lokala IP-adress.

Skillnad mellan TCP och UDP

Den stora skillnaden mellan TCP och UDP är att då paket sänds genom TCP så svarar mottagaren med ett ACK, att paketet har kommit fram - och om det inte har kommit fram gör TCP ett nytt försök. Med UDP verifieras inte mottagning och sändning på det sättet, sändaren kan inte veta att alla paket har kommit fram och mottagaren kan inte veta att denne har fått alla paket som sändaren har skickat.

Anonymisering av sin IP-adress

En stor snackis när det gäller integritet på internet är det att anonymisera sitt IP-nummer. För det är ju faktiskt så att med hjälp av bara en IP-adress går det att spåra vilken det är som faktiskt sitter bakom skärmen, åtminstone om man har resurser för att göra en sådan kontroll. Men även om man inte har tillgång till sådana resurser så går det ändå att se otäckt mycket information bara man har någons IP-nummer, testa t.ex. att gå in på tjänsten Mitt IP och se vad som går att ta reda på om dig genom enbart ditt IP.

Dölja sin identitet med en VPN

Om man inte vill läcka sin information kan man använda en så kallad VPN för att dölja sin IP-adress. Det som VPN-tjänsten gör är att den ger dig ett annat publikt IP som är helt anonymt, här du kan läsa mer om hur VPN fungerar.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-02-07.

Skriv en kommentar