Hur fungerar?/Vetenskap /Kemi /Grundämnet silver

Grundämnet silver

Grundämnet och ädelmetallen silver upptäcktes senare än de andra grundämnena som också hör till ädelmetallerna guld och koppar. Trots att det omnämns redan I första Moseboken, samt från 3000 år före Kristus fanns i det slagg som hade dumpats i asiatiska gruvor. Därigenom kunde silvret separeras ifrån blyet.

Sällsynt även under bronsåldern

Även under bronsåldern var silvret fortfarande sällsynt. Däremot var silvret mer värdefullt än guld i Egypten på den tiden. Silvergruvor upptäcktes relativt tidigt i Spanien, alltså under kopparåldern. Det kända smycket som tillverkades var diadem av silver. I Italien användes silver i form av smyckesnålar under kopparåldern.

Började användas mer under järnåldern

Det var inte förrän under järnåldern som silvret började användas i större utsträckning. På 600-talet före Kristus användes silver som mynt i Grekland. Även kelterna använde silvermynt. Romarna började först att använda silver i större utsträckning på 100-talet före Kristus till bland annat silverkärl och dylikt.

Under de första århundradet efter Kristus kom silvret i bruk i Norden. I de nordiska länderna kom mycket av silvret under 100- och 200-talen efter Kristus som dinarer, det vill säga romerska mynt.

När folkvandringstiden kom, blev silvret mindre vanligt och under vikingatiden kom det stora mängder med silver till de skandinaviska länderna i form av arabiska mynt och smycken. Mynten kunde även härstamma ifrån Tyskland och England där de kallades för danagäld.

Gruvarbetare som håller i en silverklump

Silver nu för tiden

Nu för tiden används silver också värdehållare och är en mycket vanlig form av fysisk investering, det dagsaktuella silverpriset kan du hitta här, där man även kan omvandla mellan kronor och vikt i silver.


Skrivet av Stefan Johansson

Skriv en kommentar