Hur fungerar Thermacell i kampen mot myggor?

Myggor fyller en viktig funktion för ekosystem och är föda för många olika arter. Samtidigt är de en plåga för människor och kan bära på olika sjukdomar och virus. Det finns många olika sätt att undvika myggor för att kunna njuta lite mer utomhus när myggen är som mest aktiva. Produkter från Thermacell.se hjälper till i kampen mot myggorna, men hur fungera egentligen Thermacell och hur kan du använda enheterna?

Så här fungerar Thermacell

Thermacell skapar en skyddszon

Thermacell finns som olika enheter som är portabla för olika tillfällen och Thermacell myggskydd finns att köpa billigt här. Alla enheter ska skapa en skyddszon från mygg på cirka 20 kvadratmeter utomhus, produkterna ska inte användas inomhus.

Gaspatron genererar värme

Gaspatronen räcker i ungefär 12 timmar och har som funktion att värma upp enheterna. Genom att skruva fast gaspatronen i den luckan som finns anvisad värms mattan med myggmedlet upp. Tänk på att gaspatronen är brandfarlig.

Myggmedlet skyddar runt fyra timmar

Mattor med myggmedel utsöndrar vid uppvärmning en doft som myggorna undviker samtidigt som människor inte märker av den. Myggmedlet som används är godkänt av svenska Kemikalieinspektionen.

Varför dras myggor mer till vissa personer?

Charles Darwin utvecklade teorin om evolutionen. Myggen har precis som människor utvecklats över tid och förfinat sin teknik när det kommer till att hitta rätt byte. Mygg har en förmåga att lokalisera människor utefter hur mycket koldioxid personen släpper ut. De dras även mer till vissa dofter och känner av bytets värme. Så om du svettas kommer myggen att hitta dig lättare.

En del personer är även mer känsliga mot myggbett än andra och får svårare klåda än andra. Ökad känslighet kan även visa sig genom att beten svullnar mer hos vissa personer. Oavsett känslighet är det bäst att skydda sig mot myggbett då vissa myggor kan sprida sjukdomar.

Precis som vissa dofter lockar myggorna undviker myggen vissa andra dofter. Ibland så subtila att människor inte ens känner någon lukt. Det är den tekniken som Thermacell använder sig av i sina mattor med myggmedel.

Bild på en blomsteräng med svärmande myggor ovanför.

Viktigt att tänka på vid användning av Thermacell

Thermacell är till för utomhusbruk och portabla enheter kan bland annat användas i trädgården, på uteplatsen, när du är på vandring eller jagar. Det är viktigt att tänka på att mattorna med myggmedel innehåller kemikalier som kan ha påverkan på vattenlevande organismer. Därför ska du på vara noga med att undvika att mattan kommer i kontakt med vattenmiljöer. Förvara även produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

Mattorna med myggmedel ska hanteras som farligt avfall och det är viktigt att lämna in vid rätt deponeringsställe. Gaspatronen är brandfarlig, tänk på att undvika att placera nära öppen eld och undvik rökning i närheten av gaspatronen.

Skriv en kommentar