Hur fungerar?/Samhälle /Ekonomi /Aktieutdelningar

Hur fungerar egentligen aktieutdelningar?

Ett aktiebolag är ett bolag som kan startas av flera personer tillsammans, och andelarna i bolaget benämns som aktier. De personer som äger aktier i bolaget är ej personligt ansvariga, eftersom aktiebolaget är en juridisk person. Detta till skillnad från en enskild firma, där den enskilda individen som grundat bolaget står ansvarig för bolaget och vad bolaget gör.

Andelarna i aktiebolaget kallas aktier

Andelarna i ett aktiebolag benämns som sagt aktier. Genom att äga minst en aktie i ett bolag har man rätt att göra sin röst hörd inom bolaget. Men ju fler aktier man äger i ett bolag desto mer har man att säga till om, och en större rätt att bestämma i det specifika bolaget.

Aktier handlas på börsen

Börsen är en marknadsplats där många företag, oftast väldigt stora, finns noterade och har sina aktier tillgängliga för allmänheten. Det räcker med att köpa endast en aktie för att man ska räknas som delägare i bolaget, men som sagt så innebär ett större aktieinnehav att man har mer att säga till om inom bolaget.

Detta ger alltså vanliga människor en möjlighet att bli delägare i stora och lönsamma företag. På så vis kan de ta del av bolagets utveckling. En stor del av de företag som tjänar bra med pengar delar årligen ut en del av den vinst man gör till sina aktieägare. Hur stor del av vinsten som delas ut varierar mellan olika bolag, beroende på hur stort investeringsbehov bolaget har och hur den finansiella ställningen i bolaget ser ut.

Ägande av aktie ger rätt till utdelning

För att få rätt till utdelningen från ett bolag behöver du äga minst en aktie i bolaget. Specifikt vilket datum det är går att hitta på respektive bolags hemsida, eller hos den mäklare du använder för att handla aktier. Därefter dröjer det vanligtvis ett par dagar innan utdelningen betalas ut till de som ägde aktien innan den handlades utan rätt till utdelning.

På senare år har det blivit väldigt populärt att komponera en så kallad utdelningsportfölj med aktieutdelningar, dvs. en aktieportfölj där man har samlat aktier från bolag med fokus på stabilitet och god utdelningshistorik.

Även om det är allra vanligast att köpa aktier i svenska bolag går det även att investera i bolag i andra länder som t.ex. USA, Kanada eller i från Europa. I dessa fall gäller det att även hålla koll på valutakursen för det land man handlar i, då den också påverkar om affären är fördelaktig eller ej. I sådana fall blir det ju lite enklare att handla inom Europa, då man i sådana fall i princip bara behöver hålla koll på aktuell eurokurs oavsett land.

Skriv en kommentar