Hur fungerar glutenintolerans?

Glutenintolerans, eller celiaki som är den korrekta benämningen, innebär att när en glutenintolerant person äter gluten uppstår en inflammation i tunntarmen. Inflammationen skadar tunntarmens slemhinna, vilket medför att kroppen inte kan ta upp vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. Symtomen vid glutenintolerans skiljer sig något åt mellan barn och vuxna. Barn drabbas ofta av magont, dålig aptit, illamående med kräkningar och diarré alternativt förstoppning. Hos vuxna är symtomen något mer diffusa och yttrar sig i form av till exempel trötthet, viktminskning och magbesvär.

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. En person med glutenintolerans kan därför inte äta till exempel vanlig pasta, bröd eller andra produkter i vilka det finns några av de angivna sädesslagen. Det finns idag inte något botemedel mot glutenintolerans. En person som har glutenintolerans måste därför helt avstå från att äta produkter med gluten under hela sitt liv.

Trendigt att inte äta gluten

Glutenintolerans är en sjukdom som har fått allt mer uppmärksamhet. Att glutenintolerans uppmärksammas är i grund och botten något som är positivt, då detta leder till en ökad förståelse och kunskap om sjukdomen. Detta underlättar för de personer som är drabbade av sjukdomen. Kunskap är som bekant, i princip alltid av godo.

Tyvärr har det samtidigt uppstått en "rörelse" som förespråkar att vi alla, på grund av hälsoskäl, ska sluta att äta gluten. Ofta företräds denna rörelse av personer med en viss kändisstatus. Det har helt enkelt blivit "trendigt" att inte äta gluten. Emellertid finns det inte något som helst vetenskapligt stöd för att gluten generellt skulle vara skadligt för vår hälsa. Det är - på ren svenska – rent nonsens.

Göra ett test för glutenintolerans

Det bästa man kan göra för att säkerställa om man är glutenintolerant eller inte är att göra ett test för glutenintolerans, och vi kan rekommendera Dynamic Code som har ett glutenintoleranstest som är relativt billigt och enkelt att göra.

Glutenfritt

Självdiagnostisering är vanligt

Någonting som tyvärr är kännetecknande för "glutenrörelsen" och dess förespråkare, är att de själva diagnostiserat sig som glutenintoleranta. Det är således inte någon läkare som konstaterat att de är glutenintoleranta. Det finns etablerade vetenskapliga metoder, baserade på bland annat blodprov och tarmbiopsi, för att avgöra om en person lider av glutenintolerans. Glutenintolerans är inte en diagnos som man kan ställa på sig själv vid köksbordet, det är något som diagnostiseras av specialutbildade läkare och ingen annan. Det är därför det är viktigt att göra ett glutenintoleranstest innan man säger att man är glutenintolerant.

Statistiskt beräknas endast cirka tre procent av den svenska befolkningen lida av glutenintolerans. Övriga 97 procent av befolkningen kan därför lugnt fortsätta att äta produkter med gluten utan risk för sin hälsa.

Ät glutenfritt av rätt anledning

En av de stora fördelarna med att glutenintolerans uppmärksammas och att allt fler personer efterfrågar glutenfria produkter är att urvalet har ökat närmast explosionsartat. Det finns idag ett helt annat utbud av glutenfria produkter än för ett antal år sedan. Även de flesta mindre kvartersbutiker har idag en eller ett par hyllor med ett bra utbud av glutenfria produkter.

Det ökade utbudet har även lett till att prisbilden helt har förändrats. Tidigare var glutenfria produkter något som kostade skjortan, och ibland mer därtill. Idag har även de stora matkedjorna sina egna varumärken med glutenfria produkter, vilket har fått till följd att priserna generellt är betydligt lägre och börjar att närma sig de "vanliga" produkterna.

De som är glutenintoleranta tackar självfallet det ökade utbudet och de lägre priserna. Glutenfria produkter är något som alla kan ta del av, även de som inte är glutenintoleranta. Men man bör köpa glutenfri mat av rätt anledning – att man tycker om produkterna eller är diagnostiserad som glutenintolerant av en läkare. Inte på grund av att man tror sig var glutenintolerant. Det är att komplicera livet i onödan.

Skriv en kommentar