Hur fungerar?/Internet /IT-säkerhet /Digital signering

Säkerheten främst med digital signering

I dagens samhälle är vi mer digitala än tidigare och det mesta kan skötas via telefon, dator eller appar. Covid-19 har dessutom fått oss att lite snabbare ställa om till det digitala förhållningssättet. Det går snabbt och är enkelt men en annan fördel är också att man slipper den annars vanligt förekommande pappershanteringen.

Att göra affärer kräver optimerad effektivitet. Genom digital signering som inte kompromissar med säkerheten och skyddas både organisationens och användarnas integritet. Det finns digitala signeringstjänster som ger dig en användarvänlig och säker lösning när ditt företag kräver en e-signatur. En av fördelarna är att det är enkelt att implementera i webbapplikationer som kräver e-signering. En annan fördel är att webbapplikationen låter signeringsfunktionen hantera all klientkommunikation under signeringsprocessen.

Många fördelar finns med digital signering

Det finns många fördelar med elektronisk signering. Genom att använda elektroniska signaturer kan man undvika extra utskrift, skanning och postning av papper. Elektroniska signaturer underlättar vardagen och erbjuder ett modernt sätt att försäkra sig om undertecknarens identitet.

Ett typiskt objekt för digital signering är ett PDF-dokument. Det kan till exempel vara ett avtal eller en beställning som har gjorts. Det är också möjligt att elektroniskt underteckna andra typer av dokument samt till exempel e-postmeddelanden eller datafiler.

En digital signatur kan göras var som helst och när som helst. Särskilt i takt med att distansarbetet ökar är det viktigt att det är möjligt att underteckna dokument på distans i stället för på kontoret. Att signaturerna är oberoende av plats är till nytta framförallt om samma dokument har flera undertecknare. Undertecknarna behöver inte sammanstråla för ett möte utan kan skriva under dokumentet där de befinner sig.

Elektroniska avtal är bindande på samma sätt som andra avtal

Ett elektroniskt avtal är, precis som vilket avtal som helst, helt juridiskt bindande. Huvudregeln är att ett avtal är lika bindande oavsett form. Det spelar alltså ingen roll om det är skriftligt, muntligt, via sms eller mejl. Ett avtal är ett avtal, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, på papper eller skärm.

Genom att säkerställa företagets digitala signering med MobilityGuard får du bland annat:

  • En tillförlitlig och säker lösning
  • Underteckning som görs med svenska e-legitimationer
  • Tidsbesparing
  • En användarvänlig lösning
Icke-digital signering

Ett svenskt företag är marknadsledande

MobilityGuard är ett svenskt företag som drivits sedan 2002 och är marknadsledande sedan nästan 25 år, inom informations- och IT-säkerhet. De utvecklar svensk säkerhetsteknologi inklusive lösningar för identitets- och åtkomsthantering. Det är en svensk, toppmodern och användarvänlig teknik med mer än 30 miljoner användare som dagligen ser fördelarna med systemet. MobilityGuards säkerhetsplattform är tillgänglig för en bred och varierande marknad med stort säkerhetsbehov. I dagsläget levererar företaget sina tjänster till mer än en tredjedel av Sveriges kommuner. MobilityGuard är kända för sina breda och effektiva lösningar för säker åtkomst, säkra elektroniska tjänster, intelligent central inloggning och naturligtvis lösningar för identitetsfederation.

Skriv en kommentar