Hur fungerar egentligen vattenkraft?

Vattenkraft är en energiform där energi utvinns genom att utnyttja en uppsamlad vattenmassas lägesenergi, då vattnet låts flöda genom turbiner som sitter på en nivå under den uppsamlade vattenmassan. Då vattenmassan flödar genom turbinerna genereras mekanisk energi, som driver generatorer som i sin tur alstrar elektrisk energi, eller elektricitet.

Förr i tiden använde man vattnets lägesenergi på ett annat sätt, då hade man ofta vattenhjul som drev en mekanisk process, t.ex. malde man säd genom kvarnar eller drev andra mekaniska apparater. Då nyttjade man alltså den mekaniska energin, snarare än att ta vara på den i form av elektricitet.

Vattenkraften är en förnybar energikälla

Vattenkraft är likt vindkraften förnybar energikälla, vattenkraft skapas av de vattenmassor som alltid forsar från högre höjder genom t.ex. älvar och åar, på sin väg ner till hav och sjöar. Genom att sätta vattenkraftverk innan dessa vattendrag är det då möjligt att samla upp stora reservoarer av vatten, som vid fram-/nedsläpp sedan genererar elektricitet.

Vattenkraftverk kan skada omliggande miljön

Ur vissa hänseenden kan dock vattenkraften dock ha en negativ inverkan på den omliggande miljön kring vattenkraftverken. Problemen som kan uppkomma är att den biologiska mångfalden blir störd, vissa fiskarter får problem då de skall utföra sina vandringar upp- eller nedströms, de kan inte ta sig förbi vattenkraftverken. Vissa vattenmagasin där vattenmassorna samlas upp till onormalt höga höjder kan det lokala ekosystemet rubbas, detta på grund av att nivåerna alltid växlar mellan höga och låga nivåer. Detta gör att djur och växter som vistas nära den del av vegetationen som vanligen är strand kan få problem med näringstillförsel.

Vattenkraftverk

Ett vattenkraftverkKommentarer


#1   Inget namn   2013-12-04 12:45  
Jag tror inte att vattenkraft är så bra som det låter. Det hindrar laxens vandring i floden och jag älskar ju laxar

#2   Olof Nylander   2017-02-03 12:40  
Det här är en bra artikel. Jag använde den för mina läxor i historieallvetande. Du får en tumme upp av mig :]

#3   Andreas Edman   2017-02-03 13:16  
Jag älskar också laxar men någonstans måste vi dra gränsen. Ska vi bannlysa vindkraftverk bara för att någon älskar flygekorrar?

#4   bål sundell   2018-04-10 14:09  
Jag ÄLSKAR både laxar och flygekorrar!!!

#5   Vax proppsson   2018-05-16 09:05  
Hoppas att flygekorrar och laxar dör

#6   Bob   2018-10-17 11:12  
Kommentaren väntar på godkännande..

Skriv en kommentar