Hur fungerar egentligen en jordvärmepump?

De flesta har förmodligen hört talats om värmepumpar, vilket är en teknisk anordning som överför värme från en plats till en annan plats. Detta kan göras på några olika sätt och ett av de allra vanligaste sätten är att överföra värme genom jorden - så kallad jordvärme. Precis som namnet antyder innebär jordvärme att man får värmen från jorden genom att placera en kollektorslang i jorden.

Slingfält i gräsmattan

Jordvärme får man genom olika sorters markvärmeanläggningar, som i de flesta fallen består av matarledningar, en undercentral och ett slingfält belägna en bit under jorden. Markvärmeanläggningarna använder cirkulerande temperaturreglerad vätska för att värma upp det område som ska bli uppvärmt, vilket ofta används för att smälta snö och is.

Den långa kollektorslangen grävs ned på ca. 1-1.5 meters djup. Slangen behöver även ligga över en ganska stor yta, ca. 400-600 m2, så det krävs verkligen att det finns en sådan yta finns att tillgå. Jordvärmepumpen ger likt bergvärmepumpen en bra och jämn värmefaktor året om, och passar bra till hus med hög energiförbrukning. Men tillstånd behövs även för att installera en jordvärmepump.

Foto som illustrerar funktionaliteten hos en jordvärmepump

Kollektorslangen till en jordvärmepump

Fördelar med jordvärme

Ofta är jordvärme ett bra alternativ då man slipper borra i marken, till skillnad från andra sätt att överföra värme. Detta gör att installationsprocessen av anläggningen ofta är snabbare och miljöpåverkan blir också mindre. Dessutom är det även relativt lätt att byta ut eller uppgradera systemet i jämförelse med till exempel bergvärme, vilket innebär att man kan spara oerhört mycket tid när det väl är dags för ett byte. Det är i de flesta fallen även billigare vid installation i jämförelse med bergvärme. Om tomten behöver renoveras för installationen kan priset däremot överstiga priset man först får höra.

En annan fördel med jordvärme är det stora utbudet av värmepumpar på marknaden, vilket beror på att man ofta använder samma sort till bergvärmepumpar. Det stora utbudet gör att man lättare kan välja en värmepump som passar ens ekonomiska och geografiska situation. De kan däremot ge en energibesparing på 50-80 procent. Hur mycket energi man kan spara med jordvärme beror på en mängd olika faktorer, till exempel hushållets storlek, och hur mycket varmvatten som förbrukas i hushållet.

Nackdelar med jordvärme

Däremot finns det även vissa nackdelar med jordvärme. Dess system är nämligen relativt känsligt mot kyla och tjäle, vilket innebär att det ofta fungerar bäst i södra och mellersta Sverige. Detta kan göra att gräsmattan kan bli missformad, då tjälen kan höja marken runt slangen. Dessutom kan växterna få sämre tillväxt eller även ta skada, då marktemperaturen sänks.

Den kanske mest märkvärdiga nackdelen med jordvärme är dock det faktum att det ofta krävs relativt stora markingrepp. Det innebär att i vissa fall kan det krävas ett ganska omfattande återställningsarbete på tomten. Av denna anledning lämpar sig jordvärme bäst för de som installerar värmepumpen på en ofärdig tomt, istället för de som vill uppgradera sin nuvarande värmepump.

Skriv en kommentar