Hur fungerar?/Samhälle /Kultur /Det indiska kastsystemet

Hur fungerar det indiska kastsystemet?

Det indiska kastsystemet är ett sätt att hierarkiskt gruppera olika skikt av samhället. Själva ordet användes först av portugiser på 1500-talet, de använde det för att beskriva deras syn på samhällsgrupperingarna i dåtida Indien.

Det indiska ordet för kast (sanskrit) är varna, vilket betyder färg. Man tror att det kommer från de invandrande indoeuropéerna som delades upp efter hudfärg. Man använde varna som ett sätt att hålla raserna rena genom att undvika giftermål med de ickearier som redan bodde i Indien. Enligt hinduismen tror man också att guden Brahma skapade människorna utifrån sin egen kropp, därmed har de fyra högre kasten blivit tilldelade en varsin kroppsdel som de har blivit skapade från.

Samhällets fem huvudklasser

I det stora hela delar man delar in samhället i fem huvudklasser:

KastStällning/yrkeFärgBrahmas kroppsdel
BrahmanPrästerVitHuvudet
KshatriyaJordägare, soldater & ämbetsmänRödArmarna
VaisyasHandelsmän & hantverkareGulLåren
SudraBönder, med fleraSvartFötterna
DaliterDe oberörbara--

De sistnämnda, Daliter, kallas ibland felaktigt för kastlösa. Men faktum är att de har sitt kast, jati. Det är bara det att de står utanför det "ariska samhället" och dess fyra varna. De fem stora huvudklasserna av kast innehåller i sin tur många olika kastgrenar, uppgifter över hur många det verkligen finns varierar, men man brukar räkna med att det finns över 3000.

Koppling till reinkarnation och karma

Hinduerna förknippar också kastväsendet med sin syn på reinkarnation och karma, enligt den hinduiska världsåskådningen måste kasterna finnas för deras rikes gudomliga form. Man återföds helt enkelt i det kast man gjort sig förtjänt av att återfödas i. Man lever sedan i det kast man föds, och kan aldrig komma att tillhöra ett högre i sitt nuvarande liv.

Diskriminering efter kast är förbjudet

Sedan 1950 är det enligt Indiens konstitution förbjudet att diskriminera efter kast. Förbudet innebär att man inte får behandla folk som oberörbara. Tyvärr är det en tradition som är svår att bryta, framförallt existerar fortfarande diskrimineringen av daliterna. Den indiska regeringen försöker dock aktivt att motarbeta kastindelningen genom att kvotera in lägre kaster inom statlig förvaltning och på utbildningar. En intressant sak i kastdiskussionen är att indiens tionde president (1997 – 2002), Kocheril Raman Narayanan, tillhörde kastet paravan, som i sin tur är en del av dalit-kastet. Kastet paravans huvudsakliga uppgift är att plocka kokosnötter.

En sak värt att notera dock, är att det märke man ibland ser i pannan på indiska kvinnor, bindi, inte är ett "kasttecken". I själva verket är det enbart en utsmyckning.

Bindi - pannmärket

Bindi är en del av flera slags märkningar i pannan, samlingsnamnet är tilak. Ofta väljer man en bindi som passar med klädseln (t.ex. i färg). Det förekommer också att man väljer färg efter civilstånd (ogift -svart, gift -röd), framför allt i norra indien. I södra indien är det oftare så att man väljer själv om man vill använda en bindi eller inte, och även hur den ska se ut. Ofta utrustas hinduiska gudastatyer med en bindi, bindin är en symbol för "det tredje ögat" och står för upplysning och medvetenhet. Vid den religiösa användningen av tilak är märkena något större och ofta i form av linjer istället för en prick. Linjerna visar ofta vilken gudom man tillber - följer man Shiva har man tre horisontella streck över pannan, följare av Vishnu har två vertikala streck som ibland knyts ihop till ett U.

Indisk kvinna med bindi i pannan

Indisk kvinna med bindi i pannan


Skrivet av Stefan JohanssonKommentarer


#1   Cecilia   2018-11-17 19:32  
Hej!
Jag undrar om ni någonstans länkar era källor.
Vilka källor använder ni och hur vet ni att de är pålitliga?
Bara lite nyfiken då vi jobbar mycket med källkritik i skolan.

#2   Hur fungerar?   2018-11-24 20:02  
Hej Cecilia!

Du har fått svar på mail, men jag skriver lite kort här också. De källor vi oftast utgår från är kurslitteratur kopplat mot skolan, men detaljfördjupning sker främst genom (engelskspråkiga) Wikipedia. Det finns planer på att uppdatera relevanta artiklar med källhänvisningar, vilket är någonting som kommer att ske löpande när vi har tid över. :-)

#3   Ahmed   2022-01-23 21:16  
källor?

8=D

Skriv en kommentar