Hur fungerar radonsanering och radonmätning?

Hur utförs en radonmätning?

Det går att mäta radon på olika sätt. Antingen genom snabbmätning, där du helt enkelt mäter själv. Detta innebär att du får ett uppskattat värde och denna metod tar minst tid. Mätningen sker under en kortare tid.

Anlita företag för hjälp med radonmätning

För att få ett så säkert värde över radonhalten som möjligt är det bästa man kan göra att kontakta ett företag som är specialiserat på radonmätning, här kan du hitta ett register över sådana företag i Sverige. För ett så bra värde som möjligt behöver en långtidsmätning göras. Detta går vanligtvis till så att du får hem mätdosor, där du sedan placerar ut dosorna i minst två olika rum. Skulle bostaden bara ha ett rum så går det att lägga två dosor i ett och samma rum.

Mätningen bör helst fortgå i minst två månader under perioden 1 oktober - 30 april. Varför radon ska mätas under två månader är för att radonnivåerna skiftar mycket beroende på exempelvis vilken tid det är på året och vilken tid det är på dygnet.

Mäta radonhalten hemma på egen hand

Om man har ett behov av att göra en grundlig radonmätning och behöver t.ex. ett intyg eller officiellt resultat (om man t.ex. skall köpa eller sälja ett hus), så är det bäst att kontakta ett företag för detta. Men om man är intresserad av att följa upp radonhalten hemma på egen hand, av t.ex. eget intresse för att säkerställa att nivåerna är bra och hälsosamma, kan man skaffa sig egen utrustning för att göra radonmätningar hemma. Det finns flera olika mätkit att välja bland, även sådana med egen app som kan visa både statistik och realtidsdata. Kolla gärna in våra sidor där vi granskar radonmätare och hittar den bästa radonmätaren 2024.

Varför behövs en radonsanering?

Radon är en farlig radioaktiv gas som kan orsaka hälsoproblem, bland annat lungcancer. När vi andas in följer radon och radondöttrar med ner till luftrör och lungor. Radon kan bero på flera faktorer. Det kan bero på bland annat byggnadsmaterialet, hushållsvattnet eller från marken i bostaden. Beroende på hur länge en person har bott i det radondrabbade hemmet, kan personen insjukna i lungcancer. Det kan dock ta flera år, minst 15 år tills personen insjuknar. Därför är det bra att få ner radonnivåerna i ett så tidigt stadie som möjligt.

Den statliga förvaltningsmyndigheten för strålskydd och kärnsäkerhet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), menar att radon orsakar ca 500 fall av lungcancer varje år. Av dessa 500 är de flesta rökare då de drabbas i större utsträckning än de som aldrig rökt. Det finns många olika åtgärder man kan göra för att minska på radonen. I Sverige finns uppskattningsvis 300 000 - 400 000 bostäder med höga värden av radon. Eftersom det varken går att se eller känna lukt av radon krävs det att man gör en mätning.

Hur görs en radonsanering?

Först behöver man hitta källan till de höga radonnivåerna. Oftast beror detta på markläckage vilket också är den vanligaste orsaken. Det man då framför allt ska göra är att täta. För att förhindra att det läcker in radon används en elastisk fogmassa runtom rörledningar i bostaden.

Det kan också finnas sprickor och då är det viktigt att dessa täts ordentligt. Skulle det inte hjälpa att täta så gäller det att vädra bostaden genom att skaffa sig ett bra ventilationssystem. Detta i sin tur kan sänka radonnivåerna.

När det gäller radon från byggnadsmaterial, framför allt problem med materialet blåbetong, är bra ventilation a och o. Det handlar om att skapa en ökad luftcirkulation och få in frisk luft. Lägg extra stor vikt vid att föra in frisk luft utifrån. Detta kan göras med en så kallad uteluftsdon. Görs dessa åtgärder korrekt kan radonet minskas till hälften.

Sedan finns problemet med radon i hushållsvattnet. Det ska dock tilläggas att det är mycket ovanligt med höga radonnivåer i kommunalt dricksvatten såvida man inte har en egen brunn. Skulle man ändå uppleva problem med höga radonnivåer i vattnet så kan man installera en radonavskiljare som filtrerar bort radonet från vattnet.

Radonsanering med ett ASD-system

Ett vanligt sätt att utföra radonsanering är med hjälp av ett ASD-system, ASD står för Active Soil Depressurization. ASD kan användas för de flesta typer av byggnader då radon allt som oftast tar sig in i huset genom jorden eller stenar under huset. Huvudfunktionen i ett ASD-system är att det suger eller pumpar ut luft från radonrik mark under ett hus, och således leder radonet bort från huset och ut i luften där den snabbt neutraliseras med hjälp av utspädning i luften.

Radonsanering med hjäp av ett ASD-system

Radonsanering med hjälp av ett ASD-system (Active Soil Depressurization), där luft som innehåller radon som finns under huset sugs ut och leds bort genom röret.

Skriv en kommentar