Hur fungerar egentligen cannabis?

Vad är det som gör cannabis till en drog?

Det finns flera kemiskt aktiva komponenter i cannabis, men den mest aktiva är THC (tetrahydrocannabinol). Effekterna av THC kommer från att THC agerar som en partiell agonist till kroppens cannabinoidreceptorer, främst i centrala nervsystemet men även i immunförsvaret. De psykiska effekterna som cannabis orsakar härleds till cannabinoidreceptorerna i centrala nervsystemet, vilket orsakar en plötslig frigörelse av dopamin i accumbenskärnan[1].

[1] Accumbenskärnan
Accumbenskärnan är en samling nervceller i den del av hjärnan som kallas striatum.

Kort- och långsiktiga effekter av cannabismissbruk

Ögonen hos en missbrukare har en tendens att bli rödsprängda och pupillerna utvidgade. Muntorrhet är också vanligt, likaså att pulsen ökar, blodtrycket sjunker och att musklerna slappnar av mer än vanligt. På det psykiska planet märks det framför allt att sinnesstämningen kan förstärkas, glädje kan leda till lyckorus och nedstämdhet kan leda till aggression. Eftersom immunförsvaret påverkas blir missbrukaren också mottagligare för sjukdomar, samt ökar risken för fosterskador om missbrukaren är gravid. Det talas också mycket om en teori som kallas "gateway-teorin", där huvudtesen i teorin menar att cannabisanvändare har en ökad risk att börja med andra, tyngre droger.


Skrivet av Stefan Johansson

Skriv en kommentar