Hur fungerar drömtydning och drömtolkning

Drömmar är något som vi blir bekanta med redan i väldigt tidig ålder. Många gånger kan det förknippas med obehag och en känsla av att inte ha kontroll eller att inte kunna påverka sina handlingar. Men drömmar kan lika väl vara fina och något man känner en besvikelse över dess slut vid uppvaknandet från dem. Oavsett känsla så finns det teorier om att drömmar skulle kunna vara mer än bara ett tidsfördriv för hjärnan medan kroppen vilar, och att dessa kan tydas på olika sätt. Man har i alla tider försökt komma underfund med drömmarnas många gånger ologiska och till och med overkliga innehåll och för att göra fenomenet mer greppbart och mindre mystiskt. Redan från antikens Grekland finns dokumenterat att bland andra Platon och Aristoteles har filosoferat kring ämnet och i modern tid hittar vi psykologen Sigmund Freuds namn i många böcker.

Freuds drömtydning

Det sena 1800-talets Sigmund Freud var en läkare och författare som fått stor betydelse för det psykologiska perspektivet på ämnet. Freud beskriver i sin bok som heter just drömtydning drömmar som en budbärare från det undermedvetna. Mer specifikt uttrycktes det som ”kungsvägen till det omedvetna”. Freud ansåg drömmar som en viktig del i behandlingen av neurotiska patienter då dessa grundar sig i drifter samt tidigare upplevelser och trauman. Att flyga i en dröm kan tyda på frihet, kanske att personen i fråga varit med om något tungt som sedan lättat. Att falla från en hög höjd kan tolkas som stress och att ha förlorat kontrollen över något. Drömmar om att tappa tänderna handlar ofta om ens eget åldrande. Freuds psykoanalytiska teori blev ett ifrågasättande av den tidigare mer vidskepliga folktron där man tycktes ha haft besök av plågoanden maran vid obehagliga upplevelser under sömnens timmar. Freuds drömtydning mottogs givetvis inte bara med öppna armar, utan även av skepsis. Med sitt rika underlag av drömmar, såväl sina egna som sina patienters, som grund för sina teorier lyckades Freuds psykoanalys ändå vinna mark och kom att bli en viktig del i drömforskningen.

Modern drömtydning

Tack vare dagens teknik har drömtydningen tagits ett steg vidare. Med fysiska tester av den mänskliga hjärnan har drömmar kunnat göras mer verkliga. Den klassiska drömtydningen utmanas av ren vetenskap vilken sällan möter samma mängd skepsis. Vetenskapens drömtydning visar ett samband mellan en persons drömmar och hans eller hennes förmågor. Exempelvis tyder klardrömmar på logik och en analytisk förmåga medan många drömmar talar för att en person är kreativ och läraktig.

Psykologen Sigmund Freud

Psykologen Sigmund Freud

Spirituell drömtydning

Idag finns det de som påstår sig ha förmågan att tyda en specifik dröm med hjälp av spirituella krafter. Det kan vara genom ett personligt möte eller till och med via nätet. Inte sällan får man betala dyra pengar för ett sådant utlåtande, så det kan vara värt att fundera på vad man skulle få ut av en drömtydning. Huruvida man ställer sig troende till den typen av andlighet är givetvis individuellt. Kanske kan man med lite logiskt tänkande själv klura ut vad en dröm skulle kunna tolkas som.

Tolka drömmar på egen hand

Det finns också väldigt många bra resurser som man kan använda för att tolka sina drömmar på egen hand. Exempelvis finns sajten Drömtydning.nu som har en stor lista över olika drömsymboler som är vanliga inom drömtydning, det finns även en sökmotor på sajten som gör det möjligt att söka mer detaljerat bland de olika drömtydningarna.Kommentarer


#1   Adam   2022-11-13 06:35  
Det svåra med drömtydning är att förstå vilka drömmar som har en vettig innebörd, och vilka som kanske bara är fantasier.

Skriv en kommentar