Hur fungerar egentligen vaccin?

Att vaccinera sig är kanske inte det roligaste som finns och många kan rent av vara rädda för att ta sprutor. När det gäller barn kan sprutor och vaccin vara något som skapar oro och många tårar. Det brukar dock inte vara så farligt i slutändan och vaccinet är trots allt bra att ta.

Vad är ett vaccin?

Ett vaccin skyddar mot vissa smittsamma sjukdomar. En del av dem ger livslångt skydd, andra ett tidsbegränsat sådant. Flera av de vacciner som används i dag har använts under väldigt lång tid och därför är det ovanligt att allvarliga biverkningar uppstår. I Sverige är vaccinering en anledning till att smittsamma sjukdomar är ovanliga.

Vad kan vaccin skydda mot?

Det finns vaccin mot väldigt många olika sjukdomar. En del vacciner ges till barn. Då är det tal om skydd mot mässling, röda hund, kikhosta och stelkramp. Just stelkrampsvaccin kan man också behöva när man blir vuxen. Den sprutan ger i regel bara skydd i omkring 10-20 år. Det finns också vaccin mot fästingburna sjukdomar, hepatit, influensa, lunginflammation och mycket annat. Det finns också vaccin mot livmoderhalscancer.

Hur ger man vaccin?

Ett vaccin ges i regel i armen, låret eller skinkan men det finns också vaccin som tas genom munnen eller näsan. Ett vaccin innehåller flera olika saker. Det som vaccinet dock alltid innehåller är lite av det virus eller den bakterie som det ska skydda emot. Vaccinet kan inte skapa sjukdomen eftersom innehållet är ordentligt försvagat. När vaccinet kommer in i kroppen kommer antikroppar att skapas mot de främmande bakterierna och de gör att kroppen bygger upp ett försvar mot sjukdomen eller viruset. När kroppen byggt upp skyddet kommer den att minnas hur den reagerade sist den stötte på just de bakterierna eller det viruset om man skulle stöta på det igen. Då är risken mindre att man blir allvarligt sjuk.

En liten pojke blir vaccinerad

En liten pojke blir vaccinerad

Gör det ont att vaccinera sig?

Många är rädda för att vaccinera sig av rädsla för att det ska göra ont. Vissa vaccin kan göra mer ont än andra. Vaccin mot till exempel allergier kan kännas en del men smärtan avtar snabbt. När det gäller barn kan man många gånger distrahera dem till att tänka på något annat. Då gör sticket i regel mindre ont. Att lägga lokalbedövning på stickstället kan också fungera, men så är inte alltid fallet.

Nackdelar med att ta vaccin?

Vaccin ger ett bra skydd mot olika sjukdomar. Många av sjukdomarna är väldigt allvarliga och de kan till och med resultera i att man avlider om det vill sig illa. Dessutom riskerar man att smitta andra med sjukdomen om man drabbas. Trots det finns det personer som inte vaccinerar sig.

Detta kan i vissa fall bero på att man är rädd för att man ska få olika biverkningar, en del tror t.ex. att vaccin orsakar autism - vilket så klart är helt felaktigt. I samband med vaccinering är biverkningar av allvarligare slag dock mycket ovanligt. Den vanligaste biverkningen är att man får en rodnad och lokal ömhet på stickstället. Barn kan även få feber eller bli lite trötta dagarna efter en vaccination. Det är väldigt sällan en vaccinering medför några andra direkta nackdelar.

Läs gärna mer om vaccin och vaccinering hos 1177.se.

Skriv en kommentar