Hur fungerar?/Internet /Domäner /Snapback av domäner

Hur fungerar snapback av domäner?

Kortfattat kan man säga att snapback av domäner handlar om att snappa upp domäner som den tidigare innehavaren ej har förnyat, eller som denne med andra ord sagt upp. Om innehavaren av en domän bestämmer sig för att denne inte längre vill ha domänen, eller kanske helt enkelt glömmer att förnya årsavgiften, kommer domänen att schemaläggas för frisläppning och sedan bli tillgänglig för allmänheten att återigen registrera precis som vilken annan domän som helst.

Man kan aldrig äga en domän

Det är ju faktiskt så att man aldrig kan äga en domän, men så länge man har registrerat den och har den skriven på sig så kan man inneha den så länge man vill. Åtminstone så länge man inte bryter mot några av de villkor man måste följa, eller t.ex. registrerar ett domännamn kopplat till ett redan känt varumärke. Det enda man behöver göra är att varje år betala den årliga avgiften (ca. 150 kr inkl. moms, beroende på registrar). Det är när man inte längre betalar denna årliga avgift för en domän som den helt enkelt kommer att bli frisläppt för nyregistrering av någon annan.

Att lyckas med snapback

Att lyckas snappa en domän är dock inte riktigt helt enkelt, man kan förvisso prova lyckan på egen hand och försöka vara med och registrera när de släpps fria (fast någon exakt tidsangivelse finns ej) - men för att åtminstone ha en sportslig chans att lyckas är det bästa ändå att låta någon registrar som erbjuder snapback försöka snappa domänen åt en.

Grejen med att köpa snapback av en sådan aktör är att det kostar en slant mer än vad det skulle kosta att bara registrera domänen. De flesta aktörer tillämpar en form av holländsk auktion, där priset för snapback sjunker ju närmare datumet man kommer - men bara en person kan boka snapback. Detta innebär att om man vill vara säker på att få domänen, då bör man boka snapback ganska tidigt.

.SE- och .NU-domäner

När man snackar snapback av domäner i Sverige så är det i huvudsak .SE- och .NU-domäner det är frågan om, och marknaden är ganska öppen och ärlig - åtminstone jämfört med t.ex. .COM-domäner. Internetstiftelsen har hand om .SE- och .NU-domäner, och hos dem finns även listor över domäner som ej har blivit förnyade och kommer att frisläppas under kommande två månader: .SE-domäner och .NU-domäner. Notera dock att domäner kan återaktiveras av innehavaren under karantänen, vilket innebär att de inte längre kommer att släppas fria och därför försvinner från dessa listor.

.COM och andra generiska domäner

Att snappa .COM-domäner är lite trixigare jämfört med att snappa .SE- och .NU-domäner. Till att börja med är större registrarer (såsom t.ex. Go Daddy och Domain.com) anslutna till auktionssajter för ej förnyade domännamn (såsom t.ex. SnapNames och Go Daddy Auctions), där domäner som är pending release auktioneras ut till nya ägare. Domäner som inte blir sålda i pending release-auktioner schemaläggs sedan för radering och frisläppning till allmänheten, och släpps generellt fria fem dagar efter att de har blivit schemalagda för radering. .COM-domäner som släpps fria till allmänheten kan sedan snappas likt .SE- och .NU-domäner, och det finns ett flertal sajter som man kan göra detta på (såsom t.ex. DropCatch och Pool.com).

Snapback-aktörer inom .SE och .NU

Här kan du se en jämförelse mellan kostnaden för snapback hos de svenska registrarer som erbjuder snapback. Samtliga leverantörer i listan erbjuder snapback med en prissättning enligt förfarandet "holländsk auktion", vilket kort sagt innebär att ju tidigare man bokar en domän desto dyrare blir det. Ju närmare releasedatumet man väntar ju billigare blir det att boka domänen, dock brukar eftersökta domännamn bokas relativt tidigt så det gäller att inte vänta allt för länge. Priser för bokning via snapback är angivna inklusive moms enligt respektive registrars prislista (vid tiden för avläsning).

OBS! Priserna gäller för .SE- och .NU-domäner (för RedSnapper endast .SE-domäner), ingen av de svenska registrarena erbjuder snapback för .COM-, .NET- eller .ORG-domäner.

OBS! För RedSnapper varierar priset även under dagen, därför anges enbart ett ca.-pris.

Dagar före release RedSnapperEgenSajtRymdwebIndukonWeb Lovers
1 dagarca. 370 kr293 kr375 kr300 kr350 kr
2 dagarca. 450 kr362 kr475 kr500 kr455 kr
3 dagarca. 560 kr448 kr605 kr750 kr590 kr
4 dagarca. 690 kr554 kr780 kr1 000 kr770 kr
5 dagarca. 850 kr685 kr1 000 kr1 275 kr1 000 kr
6 dagarca. 1 050 kr847 kr1 280 kr1 625 kr1 300 kr
7 dagarca. 1 300 kr1 046 kr1 630 kr2 075 kr1 690 kr
8 dagarca. 1 610 kr1 293 kr2 090 kr2 645 kr2 200 kr
9 dagarca. 1 980 kr1 597 kr2 675 kr3 370 kr2 850 kr
10 dagarca. 2 450 kr1 972 kr3 425 kr4 295 kr3 710 kr
11 dagarca. 3 020 kr2 436 kr4 375 kr5 475 kr4 820 kr
12 dagarca. 3 730 kr3 008 kr5 600 kr6 985 kr6 270 kr
13 dagarca. 4 600 kr3 714 kr7 170 kr8 905 kr8 150 kr
14 dagarca. 5 680 kr4 586 kr9 175 kr11 355 kr10 590 kr
15 dagarca. 7 010 kr5 663 kr11 750 kr14 475 kr13 770 kr
16 dagarca. 8 660 kr6 992 kr15 000 kr18 455 kr17 900 kr
17 dagarca. 10 690 kr8 633 kr19 150 kr23 530 kr23 270 kr
18 dagarca. 13 200 kr10 659 kr24 085 kr30 000 kr30 250 kr
19 dagarca. 16 290 kr13 160 kr30 000 krerbjuder ej39 300 kr
20 dagarca. 20 110 kr16 248 kr37 500 krerbjuder ej51 100 kr
21 dagarca. 24 830 kr20 060 kr47 500 krerbjuder ej66 450 kr
22 dagarca. 30 650 kr24 766 kr60 500 krerbjuder ej86 400 kr
23 dagarca. 37 840 kr30 576 kr78 000 krerbjuder ej112 300 kr
24 dagarca. 46 720 kr37 749 kr100 000 krerbjuder ej146 000 kr
25 dagarca. 57 670 kr46 605 kr128 000 krerbjuder ejerbjuder ej
26 dagarca. 71 200 kr57 538 kr163 000 krerbjuder ejerbjuder ej
27 dagarca. 87 890 kr71 035 kr209 000 krerbjuder ejerbjuder ej
28 dagarca. 108 510 kr87 699 kr267 500 krerbjuder ejerbjuder ej
29 dagarca. 133 950 kr108 271 krerbjuder ejerbjuder ejerbjuder ej
30 dagarca. 165 360 krerbjuder ejerbjuder ejerbjuder ejerbjuder ej
31+ dagarca. 200 000 krerbjuder ejerbjuder ejerbjuder ejerbjuder ej
Dagar före release RedSnapper
1 dagar ca. 370 kr
2 dagar ca. 450 kr
3 dagar ca. 560 kr
4 dagar ca. 690 kr
5 dagar ca. 850 kr
6 dagar ca. 1 050 kr
7 dagar ca. 1 300 kr
8 dagar ca. 1 610 kr
9 dagar ca. 1 980 kr
10 dagar ca. 2 450 kr
11 dagar ca. 3 020 kr
12 dagar ca. 3 730 kr
13 dagar ca. 4 600 kr
14 dagar ca. 5 680 kr
15 dagar ca. 7 010 kr
16 dagar ca. 8 660 kr
17 dagar ca. 10 690 kr
18 dagar ca. 13 200 kr
19 dagar ca. 16 290 kr
20 dagar ca. 20 110 kr
21 dagar ca. 24 830 kr
22 dagar ca. 30 650 kr
23 dagar ca. 37 840 kr
24 dagar ca. 46 720 kr
25 dagar ca. 57 670 kr
26 dagar ca. 71 200 kr
27 dagar ca. 87 890 kr
28 dagar ca. 108 510 kr
29 dagar ca. 133 950 kr
30 dagar ca. 165 360 kr
31+ dagar ca. 200 000 kr
Dagar före release EgenSajt
1 dagar 293 kr
2 dagar 362 kr
3 dagar 448 kr
4 dagar 554 kr
5 dagar 685 kr
6 dagar 847 kr
7 dagar 1 046 kr
8 dagar 1 293 kr
9 dagar 1 597 kr
10 dagar 1 972 kr
11 dagar 2 436 kr
12 dagar 3 008 kr
13 dagar 3 714 kr
14 dagar 4 586 kr
15 dagar 5 663 kr
16 dagar 6 992 kr
17 dagar 8 633 kr
18 dagar 10 659 kr
19 dagar 13 160 kr
20 dagar 16 248 kr
21 dagar 20 060 kr
22 dagar 24 766 kr
23 dagar 30 576 kr
24 dagar 37 749 kr
25 dagar 46 605 kr
26 dagar 57 538 kr
27 dagar 71 035 kr
28 dagar 87 699 kr
29 dagar 108 271 kr
30 dagar erbjuder ej
31+ dagar erbjuder ej
Dagar före release Rymdweb
1 dagar 375 kr
2 dagar 475 kr
3 dagar 605 kr
4 dagar 780 kr
5 dagar 1 000 kr
6 dagar 1 280 kr
7 dagar 1 630 kr
8 dagar 2 090 kr
9 dagar 2 675 kr
10 dagar 3 425 kr
11 dagar 4 375 kr
12 dagar 5 600 kr
13 dagar 7 170 kr
14 dagar 9 175 kr
15 dagar 11 750 kr
16 dagar 15 000 kr
17 dagar 19 150 kr
18 dagar 24 085 kr
19 dagar 30 000 kr
20 dagar 37 500 kr
21 dagar 47 500 kr
22 dagar 60 500 kr
23 dagar 78 000 kr
24 dagar 100 000 kr
25 dagar 128 000 kr
26 dagar 163 000 kr
27 dagar 209 000 kr
28 dagar 267 500 kr
29 dagar erbjuder ej
30 dagar erbjuder ej
31+ dagar erbjuder ej
Dagar före release Indukon
1 dagar 300 kr
2 dagar 500 kr
3 dagar 750 kr
4 dagar 1 000 kr
5 dagar 1 275 kr
6 dagar 1 625 kr
7 dagar 2 075 kr
8 dagar 2 645 kr
9 dagar 3 370 kr
10 dagar 4 295 kr
11 dagar 5 475 kr
12 dagar 6 985 kr
13 dagar 8 905 kr
14 dagar 11 355 kr
15 dagar 14 475 kr
16 dagar 18 455 kr
17 dagar 23 530 kr
18 dagar 30 000 kr
19 dagar erbjuder ej
20 dagar erbjuder ej
21 dagar erbjuder ej
22 dagar erbjuder ej
23 dagar erbjuder ej
24 dagar erbjuder ej
25 dagar erbjuder ej
26 dagar erbjuder ej
27 dagar erbjuder ej
28 dagar erbjuder ej
29 dagar erbjuder ej
30 dagar erbjuder ej
31+ dagar erbjuder ej
Dagar före release Web Lovers
1 dagar 350 kr
2 dagar 455 kr
3 dagar 590 kr
4 dagar 770 kr
5 dagar 1 000 kr
6 dagar 1 300 kr
7 dagar 1 690 kr
8 dagar 2 200 kr
9 dagar 2 850 kr
10 dagar 3 710 kr
11 dagar 4 820 kr
12 dagar 6 270 kr
13 dagar 8 150 kr
14 dagar 10 590 kr
15 dagar 13 770 kr
16 dagar 17 900 kr
17 dagar 23 270 kr
18 dagar 30 250 kr
19 dagar 39 300 kr
20 dagar 51 100 kr
21 dagar 66 450 kr
22 dagar 86 400 kr
23 dagar 112 300 kr
24 dagar 146 000 kr
25 dagar erbjuder ej
26 dagar erbjuder ej
27 dagar erbjuder ej
28 dagar erbjuder ej
29 dagar erbjuder ej
30 dagar erbjuder ej
31+ dagar erbjuder ej

Skrivet av Stefan JohanssonKommentarer


#1   K   2019-10-03 07:46  
Hej! Gillade domaining.se. Kommer den komma tillbaka i någon form?

#2   Stefan   2019-10-03 14:16  
Nej, tyvärr inte. :)

Skriv en kommentar