Vetenskap
  Biologi
  Fysik
  Jorden
  Kemi
  Teknik
  Maskiner
  Apparater
  Energi
  Fordon
  Militär
  Uppvärmning
  Datorer
  IT-säkerhet
  Komponenter
  Mac och OS X
  Programmering
  Människan
  Kroppen
  Träning
  Psykologi
  Medicin
  Droger
  Samhälle
  Politik
  Övernaturligt
  Djur
  Ekonomi
  Mat
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Hur fungerar egentligen talapparaten?

Ett avgörande faktum som förutsätter att en art, såsom människan, ska kunna använda språk är talapparaten, men det finns även andra minst lika vitala delar som måste kunna samspela med talapparaten för att tal ska kunna uppstå.

Talapparatens tre delar

Talapparaten delas vanligen in i tre delar - andningssystemet, fonationssystemet och artikulationssystemet.

Andningssystemet

Andningssystemet består av bl.a. lungorna och luftstrupen, och är den delen av talapparaten som producerar det flöde av luft som är nödvändigt för att kunna framkalla ljud.

Fonationssystemet

Fonationssystemet består av struphuvudet och stämbanden, varav stämbanden är de två horisontella slemhinnor som sträcker sig horisontellt över struphuvudet. Genom vibration har stämbanden förmågan att ändra flödet av den luft som andningssystemet pressar ut.

Artikulationssystemet

Artikulationssystemet består av svalget, munhålan, näshålan och tungan. Det är artikulationssystemet som gör att vi kan uttala konsonanter och vokaler.

Till skillnad från automatiskt producerade ljud, såsom t.ex. skratt, behövs också en medveten kontroll över de organ som gör det möjligt att forma ljuden. Samt för att kunna prata i form av långa meningar behövs även förmågan att kunna styra luftflödet från lungorna. Sen det sista, och kanske mest omtvistade faktumet, är att individen måste ha en hjärna som klarar av att hantera fenomenet språk. Det som är omtvistat är på vilket sätt hjärnan klarar av just det, huruvida vi har ett medfött "språkorgan", om det är vår allmänna intelligens eller om vi har en speciell "språkgen" förbryllar forskarna. Dock har man i den vänstra hjärnhalvan kunnat kartlägga vissa, för språket, elementära delar.

Bild på pojke som använder talets gåva

Skriv en kommentar